2007-12-04 13:07Pressmeddelande

Oroad över förmögenhetsklyftorna? Sänk skatten på arbete!

Enligt en rapport från Institutet för Näringslivsforskning äger den rikaste procenten av Sveriges befolkning 30 procent av de totala privata förmögenheterna.

Huvudskälet till denna relativa fördelning är dock inte denna grupps rikedom i sig utan de mycket små tillgångar som utmärker befolkningen i stort:

Var tredje svensk saknar förmögenhet, dvs. deras samlade tillgångar är noll eller mindre.
Oräknat den egna bostaden har 80 procent av svenskarna ingen förmögenhet alls.
Hälften av svenskarna har mindre än 36 000 kr i förmögenhet.

Avsaknaden av förmögenhet hänger i sin tur samman med en extremt hög beskattning på arbetsinkomster. Trots genomförda skattesänkningar är den totala skattebelastningen på en medianinkomst ca 57 procent. Och då är det givetvis svårt att få något över att spara och därmed kunna öka sina tillgångar.

Den höga beskattningen, som förstärks av progressiviteten i skattesystemet, gör också att insatser för att öka inkomsten ger litet resultat. En nyligen publicerad rapport från OECD visar att avkastningen på eftergymnasiala studier i Sverige är mycket låg jämfört med andra industriländer. Andra studier visar att sambandet mellan inkomst och förmögenhet är nästan försumbart för de flesta svenskar. Den som har tillgångar har fått dem på något annat sätt än arbete. Den som saknar tillgångar har små möjligheter att genom egen ansträngning få några.

Kommentar från Robert Gidehag, vd i Skattebetalarnas Förening:

– De höga skatterna, främst på arbete, har gjort svenskarna till ett folk utan privata tillgångar. Lösningen på detta är inte att jaga de rika utan att sänka skatterna. Då kan också de som inte är födda med förmögenhet bygga upp ett sparkapital under sin livstid. Att man inte kan bli rik på arbete i Sverige är illa. Att man inte kan sluta vara fattig är en skandal!


Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/robertgidehag


För mer information kontakta:
Torsten Svenonius, informationschef
070 – 29 28 204

Skattebetalarnas Förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas Förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult