2004-10-27 14:36Pressmeddelande

Öppet brev till riksdagsledamöterna i Gävleborgs län


Hans Backman
Sven Bergström
Sinikka Bohlin
Lotta Hedström
Owe Hellberg
Kenth Högström
Åsa Lindestam
Ragnwi Marcelind
Patrik Norinder
Raimo Pärssinen
Per-Olof Svensson

Kära folkvalda!

Den föreslagna höjningen av bensinskatten innebär ytterligare börda för den som inte klarar sitt vardagsliv utan bilen. En börda som redan idag är svår nog. De senaste 25 åren har skatten nästan fördubblats i fast penningvärde och dessutom har bensinen belagts med moms. Totalt uppgår skatten nu till ungefär sju kronor på varje liter bensin. Trots detta föreslås nu att den ska bli ännu högre.

Flertalet bilister har inte något alternativ till bilen och det finns heller inte något alternativt drivmedel. Därför måste man dra in på annat när det blir dyrare att köra. Om man höjer bensinskatten med 15 öre (18,75 öre inkl moms) kommer bilkörningen uppskattningsvis bara att minska med någon promille. Miljöeffekten uteblir alltså. Den enda märkbara effekten är mer pengar till staten och mindre till vanligt folk.

Detta innebär för en person som kör 3000 mil om året att han eller hon betalar mer än 17 000 kronor varje år bara i skatt på bensinen! Skatt som ska betalas med den lilla delen av lönen som är kvar när övriga skatter är dragna.

Detta i ett läge när länets bilister redan är rejält överbeskattade. Totalt betalar de runt 2 miljarder i olika fordonsrelaterade skatter. Anslaget till vägar i länet är inte mer än 800 miljoner. Det mesta som tas in i skatt från bilisterna stoppas alltså undan på annat håll i statens budget.

Vi inom Skattebetalarnas förening vänder oss starkt emot tanken att ta ut en massa skatt på ett visst område bara för att de som drabbas inte har något sätt att komma undan. Vi vill därför uppmana dig som representant för medborgarna i Gävleborgs län att avvisa den föreslagna bensinskattehöjningen när den kommer upp till beslut i riksdagen.

Robert Gidehag, VD
Kurt Wickman,Vice ordförande
Skattebetalarnas förening

För mer information kontakta informationschef Torsten Svenonius 070-29 28 204


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult