2009-08-24 13:57Pressmeddelande

Öppet brev till de moderata partistämmoombuden: Avskaffa fastighetstaxeringen!

I ett gemensamt brev till ombuden på den kommande moderata partistämman i Västerås 27-30 augusti för Villaägarnas Riksförbund och Skattebetalarnas Förening fram sina argument för varför de motioner som föreslår ett avskaffande av det nuvarande systemet för fastighetstaxering bör bifallas.

 

Taxeringsvärdena är ofta missvisande!

Det genomsnittliga "felet" om man jämför det marknadsvärde som ett taxeringsvärde indikerar med fak­tiskt utfall är över en kvarts miljon. I många fall betydligt större.

Fastighetstaxeringen är dyr!

De totala kostnaderna för Skatteverket kan beräknas uppgå till cirka 100 miljoner kronor. De totala sam­hällsekonomiska kostnaderna om man även beaktar de enskilda fastighetsägarnas insatser blir givetvis ännu större.

Det finns andra sätt att lösa detta på!

En genomgång av alla användningsområden för taxeringsvärden visar att samtliga fall kan lösas på andra sätt. Alternativa beräkningsgrunder kan vara indexuppräkning eller att utgå från faktisk köpeskilling. I den mån en värdering behövs av andra skäl än skatteuttag, ger en fristående värdering ett betydligt säk­rare resultat.

Dagens system är otryggt!

Så länge fastighetstaxeringssystemet lever vidare finns ingen reell trygghet för Sveriges husägare. Över en natt kan tak och procentsatser justeras på ett sådant sätt att alla de problem som rådde tidigare återkom­mer.

Brevet i sin helhet finns tillgängligt bland Dokument på Newsdesk samt på www.skattebetalarna.se

För mer information kontakta:

Torsten Svenonius, informationschef Skattebetalarnas Förening, 070 - 29 28204

___________________________________________________________________________

Skattebetalarnas Förening är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar. Vi verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information om Skattebetalarnas Förening finns på www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult