2009-03-30 12:19Pressmeddelande

Öppet brev till alliansens partiledare: Två viktiga skattefrågor!

I ett brev till de fyra regeringspartiernas partiledare för Skattebetalarnas Förening fram några konkreta förslag som man hoppas få gehör för i den kommande vårpropositionen.

  • Sänk skatten även på pensionsinkomster!
  • Avskaffa flyttskatten! (Räntebeläggningen av uppskov)

Att det s k "jobbskatteavdraget" inte omfattar uppskjuten lön av arbete, d v s pension är något många pensionärer reagerat emot. När nu bromsen i det allmänna pensionssystemet slår till med minskade pensioner 2010 som resultat föreslår Skattebetalarnas Förening att alla pensionärer ges en skattesänkning som skyddar den disponibla inkomsten. Detta som ett första steg mot att arbets- och pensionsinkomster ska beskattas lika.

"Flyttskatten", som blivit effekten av att räntebelägga uppskoven vid fastighetsförsäljning motverkar hela tanken med uppskoven - att göra ett bostadsbyte skattemässigt neutralt med att bo kvar. De som har uppskov sedan lång tid tillbaka ser detta som en retroaktiv pålaga, som radikalt förändrar deras boendekalkyl utan att de har någon möjlighet att påverka situationen. De som flyttar får se utgifterna för boendet stiga även om de köper för exakt samma summa som de säljer. Och grannar med likvärdigt boende har en skattebelastning som varierar beroende på tidigare händelser. Samtliga dessa effekter upplevs enligt Skattebetalarnas förening som synnerligen ologiska och orättvisa av dem som drabbas.

Kommentar från Robert Gidehag, vd i Skattebetalarnas Förening:

- Nio av tio brev, mail och telefonsamtal jag får från medlemmarna i Skattebetalarnas Förening handlar om någon av dessa två frågor. Om inte bordet rensas från dessa två surdegar riskerar andra viktiga strategiska diskussioner om framtida vägval såväl på skatteområdet, som inom politiken i stort, att trängas undan.

Brevet i sin helhet finns tillgängligt på http://www.skattebetalarna.se/rapporter

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från
http://www.skattebetalarna.se/robertgidehag

För mer information kontakta:

Torsten Svenonius, informationschef

070 - 29 28 204

Skattebetalarnas Förening är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar, som verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information hittas på www.skattebetalarna.se.

 


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult