2008-05-22 11:10Pressmeddelande

Opinionsundersökning om värnskatten: Ökad kunskap ändrar inställningen

Skattebetalarnas Förening har låtit Demoskop mäta svenska folkets inställning till värnskatten. Slutsatsen blir att det stöd som finns för att behålla den bygger på en överskattning av intäkterna och en underskattning av de negativa konsekvenserna på tillväxten. Genom att visa på hur verkligheten faktiskt ser ut finns goda förutsättningar att snabbt svänga opinionen.

 

På en direkt fråga svarar svenska folket att värnskatten är "rimlig och rättvis". Oavsett kön, ålder, bostadsort eller inkomst så är det betydligt fler som instämmer i detta än som har motsatt åsikt. Men efter att ha upplysts om hur liten del av skatteintäkterna värnskatten ger samt att det finns forskning som visar att den till och med kan vara en förlustaffär är det istället en övervikt på femton procentenheter för ett avskaffande!

 

- Den som väljer att leda opinionen istället för att ledas av den har goda möjligheter att genom ett konsekvent folkbildningsarbete göra värnskattens avskaffande till en vinnarfråga, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening. Det är inte rimligt med den här typen av "avundsjukeskatter", som dessutom har bieffekten att resurserna till välfärden långsiktigt minskar.

 

Exempel på nyckelfakta som Skattebetalarnas Förening anser bör lyftas fram är:

 

* Värnskatten svarar för en halv procent av statens skatteintäkter varför den inte har någon större betydelse för finansieringen av den gemensamma välfärden.
* Värnskatten reducerar utbildningspremien, det vill säga den privata avkastningen på utbildning. Fyra av tio forskarutbildade beta­lar värnskatt idag.
* Flera svenska forskare har presenterat resultat som tyder på att ett avskaffande av värnskatten ger mycket små om ens några negativa budgeteffekter.
* Den överväldigande delen av dem som betalar värnskatt är vanliga anställda, bosatta utanför Stockholmsområdet och har inte tjänat något på vare sig sänkningen av fastighetsskatten eller avskaffandet av förmögenhetsskatten.

 

- De simuleringar som gjorts av Konjunkturinstitutet och andra visar att värnskatten mycket väl kan vara en ren förlustaffär för statskassan, säger Nils Bohlin, chefekonom på Skattebetalarnas Förening.

 

Hela rapporten "Värnskatten är inte bra" finns på www.skattebetalarna.se/rapporter

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från www.skattebetalarna.se/robertgidehag

Bild av Nils Bohlin kan hämtas från www.skattebetalarna.se/nilsbohlin

 

För mer information kontakta: Torsten Svenonius, informationschef, 070- 29 28 204


Skattebetalarnas Förening är en ideell organisation med över hundratusen medlemmar, som verkar för sparsamhet med skattepengar, låga och synliga skatter och rättsäkerhet för skattskyldiga.
Mer information om Skattebetalarnas Förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se.

 

 


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult