2003-10-24 12:47Pressmeddelande

Om skattetrycksmåttet: Skilj på totalt skattetryck och totala skatterna för en löntagare

Henrik Olsson
Nationalekonom
08-613 17 24

Varför säger vi att löntagarens skatt är 60 – 70 procent i vår publikation "Så höga är skatterna" medan hela arbetsskatten enligt OECD-tabellen på sid 10 i "Internationella skattejämförelser" visar 48,5 procent?* Och varför är skattetrycket 51 procent medan normallöntagarens totala arbetsskatt kan vara mer än 60 procent?

Svaret på den första frågan är att de "indirekta skatterna" tillkommer. I genomsnitt betalar en svensk 22,4 procent** av sin disponibla inkomst (alltså inkomsten efter skatt) i moms, energiskatt, tobaksskatt m.m. Dessutom övervältras en del av bolagsskatten och företagens fastighetsskatt på konsumenterna i form av högre priser, men det beaktar vi inte här.

Antag att löntagaren tjänar 100 kronor och att skatten på arbete, alltså arbetsgivaravgifterna och inkomstskatten, är 48,5 procent. Då kvarstår 51:50. Av dessa pengar skall 22,4 procent, alltså 11:50 betalas i indirekta skatter på konsumtion. Totalt blir detta 60 procent, ungefär den siffra vi anger i "Så höga är skatterna". En höginkomsttagare som har en högre skatt på arbete får betala ännu mer.

Samma sak gäller för andra länder. I Storbritannien är skatten på arbete 29,5 procent för normalinkomsttagaren. Den indirekta skattekvoten är 18,2 procent. Totalt blir det 42,3 procent.

När det gäller skattetrycket så är det ett makromått. Det är kvot mellan alla skatter som staten får in och bruttonationalprodukten (BNP). Om skatten på arbete och konsumtion är mellan 60 och 70 procent, så finns det andra skatter som är lägre. Sålunda är kapitalinkomstskatten 30 procent och bolagsskatten 28 (effektiv bolagsskatt 49,6 procent). Skattetrycksmåttet är alltså ett genomsnitt av alla skatter och blir därmed något lägre än den effektiva skatten på arbete.

* Vi bortser från att det avser olika år
** Skattebetalarna har beräknat kvoten till 22,0 procent för 2003.

Synpunkter? Sänd gärna din kommentar till henrik.olsson@skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult