2014-05-08 14:18Pressmeddelande

Ny taxering av småhus − så blir nya fastighetsskatten i landets kommuner

Vid 2015 års fastighetstaxering stiger taxeringsvärdena i snitt med tre procent i landet. De lokala variationerna är dock stora. I Kiruna ökar taxeringsvärdena mest (49 %), vilket ger en skattehöjning på i snitt 1 300 kronor. I Uppvidinge sänks skatten med 405 kr. Det visar en ny prognos som SCB gjort på uppdrag av Skattebetalarna.

Av Sveriges drygt 2,1 miljoner småhus väntas drygt hälften under år 2015 betala maxbeloppet för fastighetsavgift, preliminärt 7 299 kronor. För dem som inte nått fastighetsavgiftens tak får de nya taxeringsvärdena dock stor effekt.

I Kiruna handlar det om en skattehöjning med i snitt 1 328 kronor. I 28 kommuner uppgår skattehöjningen till mer än 400 kronor och i 14 sänks också skatten med mer än 300 kronor.

Tabell 1. Kommuner med högst och lägst skatteförändring 2015
Kommun  Fastighetsavgift 2015, kr Skatteförändring 2015, kr
Störst ökning    
Kiruna 4 028 +1 328
Gällivare 3 750 +990
Arjeplog 3 150 +915
Störst sänkning     
Skurup 5 738  -368
Tibro  4 290 -375
Uppvidinge  2 918 -405


Många vill återinföra den fastighetsskatt som gällde före 2007 års reform. Det skulle dock leda till chockhöjd fastighetsskatt för många hushåll. Ägaren till den genomsnittliga villan i Stockholms län skulle få en skattehöjning med 21 500 kronor. Lägst skulle skattehöjningen bli i Västernorrlands län med i snitt 2 400 kronor för en småhusägare.

- Sveriges bostadsmarknad behöver lägre flyttskatter och en låg löpande boendebeskattning som är neutral mellan småhus och bostadsrätter. En återgång till den gamla fastighetsskatten skulle vara ett steg i helt fel riktning, säger Joacim Olsson, vd Skattebetalarna.

För mer information, se rapporten "Så hög blir den nya skatten på småhus", samt bilaga1 - Prognos nya taxeringsvärden och fastighetsavgifter 2015, kommun för kommun

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsbaserad organisation. Vi samlar alla som vill ha bättre välfärd och lägre skatter.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult