2022-05-19 18:30Pressmeddelande

Ny styrelse vald på Skattebetalarnas årsstämma

En lämnade och en annan valdes in i styrelsen när Skattebetalarna hade årsstämma. Valberedningens förslag klubbades igenom i oförändrad form och med det välkomnas Dan Johansson som ny ordinarie styrelseledamot.

Dan Johansson tjänstgör som professor på Handelshögskolan vid Örebros universitet. I sin forskning söker han bland annat svar på frågor om hur olika idétraditioner definierar och beskriver entreprenörskap, ifall vissa typer av företag är viktigare än andra för att generera jobb och tillväxt samt vilka samhälleliga institutioner som gynnar entreprenörskap, innovationer och konkurrenskraftiga företag.

- Med Dan Johansson får vi in ytterligare tyngd i en redan stark styrelse, säger Pia Kinhult, ordförande i Skattebetalarnas styrelse.

Under stämman tackades även Erika Hedblom av som lämnar sitt styrelseuppdrag efter många år.

- Vi tackar Erika Hedblom som sedan årsstämman 2014 har haft uppdraget som ledamot och bidragit till såväl styrelsearbetet som föreningen i övrigt på ett förtjänstfullt sätt, säger ordförande Pia Kinhult.

Nedan följer samtliga styrelseledamöter, varav en del kvarstår till och med årsstämmorna 2023 och 2024. Personer som var aktuella för om- eller nyval vid stämman 2022 är markerade med kursiv text.

 

Ordförande

Pia Kinhult, Ängelholm                                                                vald t.o.m. 2023

 

Vice ordförande

Tommy Adamsson, Stockholm                                                   omval t.o.m. 2025

Patrick Krassén, Stockholm                                                        vald t.o.m. 2024                 

 

Övriga ledamöter

Dan Johansson, Stockholm                                                         nyval t.o.m. 2025

Jesper Jönsson, Enköping                                                          omval t.o.m. 2025

Anna Grånäs Jakobsson, Stockholm                                         vald t.o.m. 2024

Gustav Blix, Stockholm                                                                 vald t.o.m. 2024

Markus Uvell, Stockholm                                                              vald t.o.m. 2023

Helena Olsson, Stockholm                                                            vald t.o.m. 2023

 

För mer information kontakta:

Christian Ekström, VD Skattebetalarna, 0709-71 6666


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation med cirka 43 000 medlemmar. Föreningen grundades 1921 och har sedan dess arbetat för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minska slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan. Vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag.