2010-08-17 11:00Pressmeddelande

Ny SIFO-undersökning: Osäkerheten om skatten på pension mycket stor ­­– fler tror att skatten höjts än sänkts

Skatten på pension har sänkts de senaste åren, men det känner de flesta inte till.

Skattebetalarnas Förening visar i en ny undersökning genomförd av SIFO att osäkerheten om hur skatten på pensioner förändrats de senaste åren är mycket stor bland svenska folket. Fler tror att skatten har höjts än som tror att den har sänkts.

Totalt anser 26 procent av 1000 slumpvis utvalda svarande att skatten på pensioner höjts sedan 2006, medan bara 24 procent anser att skatten har sänkts.

Skatten på pensioner har stått i centrum i valrörelsens slutskede. I sitt inledande tal vid Slussen i Stockholm utlovade statsminister Fredrik Reinfeldt skattesänkningar till pensionärerna. Socialdemokraternas Mona Sahlin förklarade dagen efter att ”Vi tar bort hela klyftan” mellan skatten på lön och pension.

Skatten på pensioner har visserligen sänkts i tre steg de senaste åren, men den har inte sänkts i samma utsträckning som skatten på förvärvsinkomster. Det innebär i sin tur att stor oreda uppstått kring skatten på pensioner.

Även bland moderata väljare tror nästan lika många att skatten på pensioner har höjts (22%) som tror att den sänkts (26%).

Skattebetalarnas Förenings VD Robert Gidehag kommenterar rapporten:

– Undersökningen visar att debatten om pensionärernas skatter varit rörig och otydlig. Därför är det extra viktigt att politikerna nu i valrörelsens slutskede tar ansvar och diskuterar frågan tydligt, med specifika, finansierade och förankrade förslag till hur pensionärernas skatt kan sänkas ytterligare.

– Skattebetalarnas Förening anser att pensioner ska beskattas på samma sätt som arbetsinkomster. Självklart ska det löna sig att arbeta – men även att ha arbetat!

Mer information om undersökningen och skatten på pension återfinns i Skattebetalarnas Förenings nya rapport ”Den stora pensionsoredan”.

Rapporten kan läsas i sin helhet på www.skattebetalarna.se.

För mer information om rapporten, kontakta chefekonom Arvid Malm:
arvid.malm@skattebetalarna.se, Tel: 08-613 17 25, Mob: 073-687 08 16

_______________________________________________________________________

Skattebetalarnas Förening är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar. Vi verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information finns på www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult