2009-03-11 10:30Pressmeddelande

Ny rapport visar: Progressivitet i skattesystemet är orättvis och skadlig

null

I dag offentliggör Skattebetalarnas Förening sin första rapport i en serie som behandlar skattefrågor ur olika perspektiv. Rapporten "Progressiva skatter - orättvisa och skadliga" visar varför progressivitet är ett negativt inslag i det svenska skattesystemet.

- Progressiv beskattning är både orättvis för den enskilde och skadlig för samhällsekonomin. Orättvis därför att det är en straffskatt på ansträngning och skadlig därför att det påverkar människors vilja att anstränga sig, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening, i en kommentar.

Rapporten, som är författad av nationalekonomen Nils Bohlin, diskuterar progressiviteten från två perspektiv. Dels det orättvisa i att beskatta inkomstökningar högre för dem som har högre inkomster. Dels det kontraproduktiva i progressiviteten genom dess destruktiva effekt på individers beteenden och på samhällsekonomin i stort.

Rapporten lyfter fram fler exempel som visar progressivitetens orättvisa:

  • De som betalar de progressiva (statliga) skatterna betalar mer skatt än de någonsin får igen, sett över livscykeln.
  • De som bor i län och kommuner som betalar inkomstutjämningsavgift betalar en extraskatt.
  • Progressiva skatter rimmar dåligt med konceptet fri lönebildning.
  • Arbete beskattas högre på marginalen än kapital. Varför ska ersättning vid framgångar genom eget arbete beskattas högre än ersättning vid framgångar genom investeringar och ägande av kapital?
  • Den progressiva skatten hämmar arbetsutbudet. En hög progressivitet i inkomstbeskatt-ningen innebär att det blir mindre lockande att arbeta.
  • Utbildning missgynnas. Sverige har jämte Danmark den lägsta utbildningspremien av samt-liga industriländer - före skatt.
  • Progressiviteten är en statsfinansiell förlust. Flera beräkningar visar att kraftigt mildrad eller avskaffad progressivitet i inkomstskatteskalan skulle kosta mycket lite eller till och med löna sig statsfinansiellt.

Detta tillfälle är det första inom ramen för Skattebetalarnas nya rapport- och seminarieserie. Onsdagen den 18 mars presenteras rapporten "Statens granskare under luppen".

Vid frågor kontakta Antina-Maria Hessel, presschef på Skattebetalarnas Förening, 0733-144268

___________________________________________________________________________________________________________________

Skattebetalarnas Förening är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar, som verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information hittas på www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult