2010-04-16 14:00Pressmeddelande

Ny rapport om skatterna i Västernorrlands län visar: Större jobbskatteavdrag än övriga riket

I en ny rapport, som presenteras under Skattedagarna i Sundsvall den 16 april, visar Skattebetalarnas Förening effekterna av de senaste årens skattesänkningar på arbetsinkomsterna i Västernorrland och vad som händer om de tas bort eller försvagas.

Rapportens viktigaste poänger är:

  • Totalt har Västernorrlands län fått sina inkomstskatter sänkta med drygt två miljarder kronor i och med jobbskatteavdraget.
  • I alla kommuner i länet har den genomsnittlige löntagaren fått ett något större jobbskatteavdrag jämfört med riksgenomsnittet (16 504 kronor för Västernorrland jämfört med 15 749 kronor för riket som helhet).
  • Om jobbskatteavdraget försvinner betyder det en försämring med nästan en månadslön för de flesta personer med löner under 25 750 kronor i länet. För de med högre löner blir försämringen något mindre relativt deras lön.
  • Om fjärde steget i jobbskatteavdraget tas bort minskar inkomsterna för de med lägst lön i länet med cirka 13 procent av en månadslön. För de som tjänar mest (över 513 500) minskar inkomsten med 5 procent av en månadslön.
  • Kramfors har det genomsnittligt högsta jobbskatteavdraget per löntagare i länet, Sollefteå har det lägsta.
  • 53 procent av jobbskatteavdraget i länet har gått till personer som tjänar mindre än den genomsnittliga heltidslönen i Sverige (25 750 kronor).
  • Den kommun som använt ROT- och HUS-avdragen mest är Kramfors, medan Sundsvallsborna använder avdragen minst.

Mer detaljerad information på alla dessa områden finns i rapporten ”Skatterna i Västernorrland” (bifogas som pdf).

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/Press/Pressbilder

För mer information kontakta:
Arvid Malm, chefekonom Skattebetalarnas Förening, 073-687 08 16

____________________________________________________________________________________

Skattebetalarnas Förening är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar. Vi verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information finns på www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult