2010-09-06 07:00Pressmeddelande

Ny rapport kartlägger de rödgrönas skattepolitik: Skattehöjningsförslagen krymper i takt med att valdagen närmar sig

De rödgrönas valmanifest gav inga nya besked om hur deras utgiftsökningar ska finansieras. I en ny rapport kartläggs de rödgröna partiernas förslag till skattepolitik de senaste fyra åren. Trenden är tydlig – ju närmre valdagen kommer, ju mindre blir förslagen till skattehöjningar. Skattebetalarnas Förening kartlägger även uttalanden från ledande rödgröna företrädare som tyder på att skattehöjningarna efter valet kan bli betydligt mer omfattande än vad deras gemensamma budgetmotion redovisar.

Konkret visar kartläggningen att Socialdemokraterna har gått från krav på skattehöjningar på 44 miljarder kronor för år 2007 till 18 miljarder våren 2010. I Miljöpartiets fall har anspråken sänkts från 46 miljarder kronor till 18 miljarder. För Vänsterpartiet handlar det om en minskning från som högst 75 miljarder till det gemensamma förslaget på 18 miljarder kronor.

Handlar det då om en uppriktig förändring av politiken, eller är det valtaktiska överväganden som avgjort kursomläggningen? I en tidigare rapport har Skattebetalarnas Förening redovisat hur det gick i valrörelsen 1994 – då förvandlades snabbt löften om att skattehöjningarna skulle begränsas till knappt 4 miljarder till ett ”öppet mandat” och en skattehöjning på 70 miljarder inom en mandatperiod.

Skattebetalarnas Förening visar i den nya kartläggningen att det även denna gång är sannolikt att skatterna höjs betydligt mer än vad som hittills avslöjats i valrörelsen vid en rödgrön valseger. Så här kommenterade till exempel Mona Sahlin (S) sin skattepolitik i LO-tidningen i juni 2010:

”LO-tidningen: ”Är förändringen av skattesystemet så stor att den är omöjlig att ta tillbaka?”

Mona Sahlin: ”Ja, i ett budgetförslag går det inte, vare sig politiskt eller ekonomiskt. Men förändring är möjlig. De gjorde mycket på fyra år, det kan vi rödgröna också göra.”

...”Det här valet handlar om att vinna principerna och värderingarna bakom skatterna, sedan kan vi gå vidare.”

Hela kartläggningen är bifogad som pdf och kan hämtas på Newsdesk/dokument.

För mer information kontakta informationschef Torsten Svenonius, 070- 29 28 204

______________________________________________________

Skattebetalarnas Förening är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar. Vi verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information finns på www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult