2009-03-31 13:30Pressmeddelande

Ny rapport från Skattebetalarnas Förening: "Lägre skatter bättre än ökade utgifter"

null

I dag offentliggör Skattebetalarnas Förening rapporten "Lägre skatter bäfttre än ökade utgifter. Rapporten handlar om vilka åtgärder som bäst stimulerar ekonomin i en lågkonjunktur och är författad av Nima Sanandaji.

Många röster i svensk samhällsdebatt lyfter fram behovet av ytterligare stimulansåtgärder under den pågående ekonomiska nedgången. Men är det skattesänkningar eller utgiftsökningar som på bästa sätt får fart på ekonomin?

Det traditionella perspektivet är att utgiftsökningar i större utsträckning än skattesänkningar på kort sikt kan stimulera ekonomin. Ny forskning pekar dock på att förhållandet kan vara det omvända. Detta framgår bland annat av en nyligen publicerad studie av ekonomiprofessorn Christina Romer och hennes make, den förra nyligen utnämnd till chef för Vita Husets ekonomiska råd.

Congressional Budget Office har slagit fast att de utgiftsökningar som nu genomförs i USA på tio års sikt kan komma att skada ekonomin mer än vad de stimulerar. Anledningen är att utgiftsökningar tränger ut privata investeringar.

Skattesänkningar uppmuntrar i stället till ökade privata investeringar och ökar dessutom långsiktigt incitamenten till arbete, utbildning och sparande. Genom att sänka skatterna snarare än öka utgifterna kan svenska politiker hålla fast vid och utveckla den ansvarsfulla politik som lett till en övergång från bidrag till arbete.

Rapporten "Lägre skatter bättre än ökade utgifter" ingår i en rapport- och seminarieserie som Skattebetalarnas Förening anordnar under våren 2009.

Vid frågor kontakta Antina-Maria Hessel, presschef på Skattebetalarnas Förening, 0733-144268

___________________________________________________________________________________________________________________

Skattebetalarnas Förening är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar, som verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information hittas på www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult