2010-02-10 18:23Pressmeddelande

Ny rapport från Skattebetalarnas Förening: Lägre skatter - större jämlikhet

null

 

 


Det är svårt att ”bli rik på hederligt arbete” i Sverige, för att citera näringsminister Maud Olofsson. Att utjämnade inkomster ger ojämna förmögenheter visar en ny rapport från Skattebetalarnas Förening som presenterades tidigare idag under ett välbesökt seminarium i Stockholm.

I rapporten pekar författarna Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening, och de båda nationalekonomerna Helena Olsson och Nils Bohlin, på både dagens situation och de bakomliggande orsakerna. För första gången visas att den jämna inkomstfördelningen i Sverige jämfört med andra länder är associerad med en ojämn förmögenhetsfördelning.

Rapporten visar också att mer än fyra av tio ”förmögna” hushåll där medlemmarna är i arbetsför ålder tjänade mindre än genomsnittshushållet i Sverige i arbetsinkomst.

Kopplingen mellan förmögenhet och fastighetsvärden är betydligt starkare än kopplingen mellan arbetsinkomst och förmögenhet i samma grupp.

Det beror troligtvis helt enkelt på att den som vill spara ihop en lite större summa måste hitta andra vägar än arbete, såsom att spekulera i aktier, lotterier eller fastigheter. Med ett konkret exempel går rapportförfattarna igenom hur lägre skatter i praktiken kan leda till att fler kan bilda en ”förmögenhet” genom vanligt arbete.

Det är naturligtvis inget fel med att spara i aktier eller att bli rik på fastigheter. Men när det upplevs som svårt att få ihop ett eget sparkapital genom arbete så riskerar ekonomin att snedvridas. Allt för mycket energi läggs på finans- och bostadsmarknaden och alltför lite på ”hederligt arbete”.

Genom att sänka de mycket höga skatterna på arbete kan problemet lösas.

För ytterligare information kontakta:
Antina-Maria Hessel, presschef, 0733-144 268

Rapporten bifogas som pdf.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult