2007-01-08 10:33Pressmeddelande

Ny rapport från Skattebetalarnas Förening: Höjda kommunalskatter ger fler socialbidragstagare

Skattebetalarnas Förening presenterar idag en rapport som visar att antalet socialbidragstagare ökar drastiskt när kommunalskatten höjs.

– Kommunalskattesatsen har stor betydelse för hur många socialbidragstagare det finns i en kommun, säger Robert Gidehag VD för Skattebetalarnas Förening i en kommentar till rapporten.

I år höjer 17 kommuner skatten. Effekterna av dessa skattehöjningar går ännu inte att granska, men skattebetalarna presenterar idag en studie av fem kommuner som höjde skatten 2003: Stockholm, Malmö, Helsingborg, Östersund och Halmstad. Höjningarna varierade mellan 1,8 (Stockholm) och 0,50 kronor (Halmstad). När statistiken rensats från andra faktorer som påverkar hur det faktiska antalet socialbidragstagare i en kommun förändras - exempelvis arbetsmarkanden, löneutvecklingen och den demografiska utvecklingen – kan konstateras att antalet hushåll med socialbidrag i medeltal ökade med drygt 10 procent i dessa fem kommuner på grund av skattehöjningarna.

– Vi har i tidigare studier visat att kommunalskatten går att sänka utan att välfärden försämras. Istället väljer 17 kommuner i år att höja skatten, vilket kommer att resultera i ett stort antal socialbidragsberoende familjer, avslutar Robert Gidehag.

Hela rapporten finns att hämta från www.skattebetalarna.se/rapporter

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från www.skattebetalarna.se/robertgidehag

För mer information kontakta:

Christian Ekström, presschef, 0709-71 66 66


Skattebetalarnas Förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas Förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult