2007-07-10 13:46Pressmeddelande

Ny rapport från Skattebetalarnas Förening: Höj inte skatterna - spara i statens utgifter


Regeringen avser avskaffa förmögenhetsskatten och förändra fastighetsskatten. Detta ska finansieras med höjningar av andra skatter. Det innebär ur ett skattebetalarperspektiv enbart att vissa utgifter ersätts av andra. Under tisdagen presenterade Skattebetalarnas Förening därför en alternativ finansiering genom minskade statliga utgifter.

- Sverige har, tillsammans med Danmark, världens hårdast beskattade
befolkning. Att finansiera avskaffandet av vissa skatter genom att införa nya eller höja gamla är både orimligt och onödigt, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening.

Skattebetalarnas Förenings förslag innebär minskade statliga utgifter på 12 miljarder (bortfallet för den avskaffade förmögenhetsskatten och höjningen av reavinstskatten beräknas till 11 miljarder - motsvarande 1,3 procent av statens skatteinkomster 2008).

- Den föreslagna höjningen av kapitalvinstskatten är inte bara
moraliskt tveksam. Den riskerar också att minska rörligheten på fastighetsmarknaden liksom på arbetsmarknaden. Något Sverige knappas är betjänt av, säger Nils Bohlin, författare till rapporten och chefekonom på Skattebetalarnas Förening.

Förslaget omfattar besparingar på bland annat pensionsrätter för barn och studier i det allmänna pensionssystemet, bidrag till folkbildning, åtgärder för biologisk mångfald, försvaret och presstöd.


Hela rapporten - Höj inte skatterna - Spara i statens utgifter - finns att ladda hem på www.skattebetalarna.se/rapporter

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/robertgidehag

Bild av Nils Bohlin kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/nilsbohlinFör mer information kontakta:
Torsten Svenonius, informationschef
070 - 29 28 204

Skattebetalarnas Förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas Förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult