2003-12-12 14:38Pressmeddelande

Ny rapport från Skattebetalarna: Det kommunala utjämningssystemet strider mot såväl regeringsformen som

Skattebetalarna analyserar i en ny rapport det kommunala
skatteutjämningssystemet och konstaterar entydigt efter en ingående
genomgång av lagtext och grundlag att utjämningssystemet strider mot både
regeringsformen och kommunallagen.

Rapporten (2003:5) ger en ingående beskrivning av den lagtext som reglerar
skatteutjämningen och dess tillkomst. Rapportförfattarna konstaterar att
utjämningsavgiften inte är en avgift utan en skatt! En avgift innebär en
betalning till det allmänna mot en motprestation av något slag. En skatt är
ett tvångsbidrag till staten.

Kommuner och landsting kan inte kräva någon motprestation för sin betalning
till systemet. Med nuvarande beslutsordning överskrider regeringen sina
befogenheter eftersom regeringen inte har någon beskattningsmakt enligt
regeringsformen.

Kommuner och landsting får enligt kommunallagen inte ge bidrag till andra
kommuner och landsting utan att det finns en direkt anknytning och ett
direkt intresse.

I rapporten påvisas att det nuvarande systemet leder till skattehöjningar
bland kommunerna då kommuner som fått ökade bidrag inte har sänkt sina
skatter samtidigt som de som ger bidrag har höjt sitt skatteuttag.

De förändringar i utjämningssystemet som nyligen föreslagits av en
utredningskommitté förändrar inte de legala invändningarna mot systemet.
Även med de föreslagna justeringarna kommer hela systemet att vara i strid
med regeringsformen.

Rapporten har författats av Katarina Fast, verksam som jurist hos
Skattebetalarna och Johan Gull, nationalekonom vid Skattebetalarnas
utredningsavdelning.

Rapporten kan i sin helhet hämtas från
http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=4396 . Där finns också
formulär för dem som vill överklaga kommunens beslut att betala
utjämningsavgiften för att få den prövad av domstol.

För ytterligare information:
Claes Levin, styrelseordförande, 070-536 62 20
Katarina Fast, jurist, 08-613 17 40
Johan Gull, ekonom, 08-613 17 45


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult