2016-05-11 12:51Pressmeddelande

​Ny ordförande i Skattebetalarna

null

Pia Kinhult valdes till ny styrelseordförande i Skattebetalarna under föreningens årsstämma i Stockholm på tisdagen.

- Skattebetalarna har återigen en viktig roll att spela i samhällsdebatten. Jag tackar ödmjukast för att jag nu får möjlighet att fortsätta utveckla Skattebetalarna som en stark opinionsbildare.

Pia Kinhult är strategisk rådgivare åt forskningsanläggningen European Spallation Source ERIC (ESS) i Lund och har varit regionråd och regionstyrelsens ordförande i Skåne.

Engagemanget i skattefrågor märktes redan under tiden som moderat kommunfullmäktigeledamot i Ängelholm under slutet av 1990-talet. Pia Kinhult var då en av författarna till ett kommunalpolitiskt idéprogram som föreslog att kommunalskatten skulle sänkas till sex kronor.

- Jag har lång politisk erfarenhet och bakgrund som småföretagare. Det tar jag med mig i arbetet med Skattebetalarna.

Pia Kinhult ersätter Dick Kling som var Skattebetalarnas ordförande 2007–2016.

Styrelsens sammansättning:

Pia Kinhult, ordförande (nyval)

Tommy Adamsson, vice ordförande

Carola Netterlid, vice ordförande

Markus Uvell

Ingela Stenson

Henrik von Sydow

Jesper Jönsson

Erika Hedblom

Helena Olsson (nyval)

För ytterligare information kontakta kommunikatör Magnus Krantz: 070 747 84 22.

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult