2020-03-09 08:53Pressmeddelande

Ny fastighetsskatt skulle slå hårt mot svenska hushåll

Flera tunga aktörer har nyligen presenterat förslag på en ny fastighetsskatt. En rapport från Skattebetalarna visar nu att förslagen skulle medföra kraftiga skattehöjningar för vanliga hushåll. Det handlar om uppemot en tredubbling av dagens fastighetsavgift för ett småhus och en fjortondubbling för en tvårumslägenhet.

ESO, Finanspolitiska rådet, Kommunal, Timbro och SNS Konjunkturråd har alla presenterat förslag på en ny fastighetsskatt som även skulle inkludera bostadsrätter, och Vänsterpartiethar föreslagit en extra fastighetsskatt på höga taxeringsvärden. Skattebetalarna har i en ny rapport granskat samtliga förslag och kan konstatera att påståendet omattfastighetsskatten träffsäkert skulle slå mot höginkomsttagare är helt fel.

- Vår SCB statistik visar att sambandet mellan höga taxeringsvärden och höga inkomster är långt ifrån så starkt som många tidigare har antagit. Fyra av tio som äger ett småhus med ett taxeringsvärde på fyra miljoner kronor eller mer är låg- eller medelinkomsttagare. Taxeringsvärden styrs av marknadspriser som varierar betydligt över landet, säger Sofia Linder, chefekonom på Skattebetalarna.

Sex av tio hushåll äger sin bostad, och en fastighetsskatt för småhus och bostadsrätter skulle omkullkasta mångas boendekalkyler. Ett genomsnittligt småhus i Sverige (försäljningspris 3 mkr) skulle med de olika förslagen få en årlig fastighetsskatt i intervallet 11 000 till 27 400 kronor. Det kan jämföras med dagens högsta fastighetsavgift på 8 349 kronor. Motsvarande för en genomsnittlig tvåa (2,3 mkr) skulle bli en fastighetsskatt på mellan 5 300 till 20 500 kronor, att jämföra med dagens maxbelopp på 1 429 kronor per lägenhet.

- Bostaden som beskattas genererar i regel inga intäkter att betala skatten med. Taxeringssystemet som bygger på en godtycklig massvärderingsmetod skapar stor oförutsägbarhet och otrygghet för stigande taxeringsvärden. Dessutom innebär förslagen om en kompletterande begränsningsregel för lägre inkomster i praktiken att fastighetsskatten blir en förtäckt inkomstskatt, säger Sofia Linder.

- Boendebeskattningen ska vara transparent, förutsägbar och legitim för hushållen. Den kommunala fastighetsavgift vi har idag bidrar till en löpande beskattning som är förutsägbar och inbringar mer pengar till statskassan än vad den tidigare fastighetsskatten gjorde, säger Sofia Linder.

Läs mer i bifogad rapport.

För mer information: Sofia Linder, chefekonom 070 425 37 41

 

Tabeller: Så hög skulle fastighetskatten bli

Vi har tittat närmare på SNS Konjunkturråd, Finanspolitiska rådet, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, Kommunal och Timbros förslag på ny fastighetsskatt - lika för småhus och bostadsrätter - och hur dessa skulle påverka landets bostadsägare. Beräkningarna baseras på 2019 års försäljningspriser för småhus och bostadsrätter.

I tabellerna redovisas länens genomsnittliga bostadspriser under 2019 och hur stor fastighetsskatten skulle bli, dels vid en återgång till den gamla fastighetsskatten (1 % av taxeringsvärdet, SNS förslag), och dels med förslaget som ger högst respektive lägst skatt.

Prisskillnaderna för såväl småhus som bostadsrätter är betydande mellan länen. Det är även viktigt att beakta att de är ännu större mellan olika kommuner och stadsdelar. I exempelvis i Stockholms läns 26 kommuner ligger de genomsnittliga försäljningspriserna på mellan 3 miljoner och drygt 11 miljoner kronor för ett småhus. Det innebär att en ny fastighetsskatt riskerar att bli väsentligt högre i storstadsområden och attraktiva områden.

 

Så hög skulle fastighetsskatten bli för ett genomsnittligt småhus med de nya förslagen

Län Försäljningspris, 2019 Med den gamla fastighetsskatten Ny lägsta fastighetsskatt Ny högsta fastighetsskatt
Stockholm 5 665 000 42 500 25 500 51 000
Halland 3 466 000 26 000 15 000 31 200
Västra Götaland 3 222 000 24 200 12 700 29 000
Uppsala 3 124 000 23 400 11 800 28 100
Skåne 3 117 000 23 400 11 700 28 100
Riket 3 040 000 22 800 11 000 27 400
Gotland 2 977 000 22 300 10 400 26 800
Östergötland 2 888 000 21 700 9 600 26 000
Södermanland 2 750 000 20 600 8 300 24 800
Västmanland 2 492 000 18 700 6 500 22 400
Jönköping 2 179 000 16 300 4 800 19 600
Västerbotten 2 064 000 15 500 4 100 18 600
Örebro 2 009 000 15 100 3 800 18 100
Kronoberg 1 959 000 14 700 3 500 17 600
Blekinge 1 873 000 14 000 3 000 16 900
Dalarna 1 860 000 14 000 3 000 16 700
Gävleborg 1 796 000 13 500 2 600 16 200
Jämtland 1 790 000 13 400 2 600 16 100
Värmland 1 750 000 13 100 2 300 15 800
Kalmar 1 727 000 13 000 2 200 15 500
Norrbotten 1 656 000 12 400 1 800 14 900
Västernorrland 1 494 000 11 200 900 13 400 

Avrundat till närmsta hundratal.

Fastighetsskatten beräknas på taxeringsvärdet (som ska motsvara 75 % av marknadsvärdet). Vi förenklar genom att beräkna taxeringsvärdena utifrån de genomsnittliga försäljningspriserna.

Källa: SCB:s genomsnittliga försäljningspriser 2019 för småhus.

 

Så hög skulle fastighetsskatten bli för en genomsnittlig tvåa på 60 kvm med de nya förslagen

Län Försäljnings-pris, 60 kvm Med den gamla fastighetsskatten Ny lägsta fastighets-skatt Ny högsta fastighets-skatt
Stockholm 3 400 500 25 500 14 400 30 600
Riket 2 281 980 17 100 5 300 20 500
Västra Götaland 2 154 060 16 200 4 600 19 400
Uppsala 2 056 140 15 400 4 100 18 500
Gotland 1 902 660 14 300 3 200 17 100
Halland 1 873 200 14 000 3 000 16 900
Skåne 1 608 240 12 000 1 500 14 500
Östergötland 1 568 760 11 800 1 300 14 100
Jämtland 1 547 340 11 600 1 200 13 900
Jönköping 1 439 520 10 800 600 13 000
Västerbotten 1 439 520 10 800 600 13 000
Kronoberg 1 345 500 10 100 100 12 100
Dalarna 1 234 500 9 300 0 11 100
Södermanland 1 231 380 9 200 0 11 100
Örebro 1 214 160 9 100 0 10 900
Västmanland 1 150 200 8 600 0 10 400
Blekinge 1 142 580 8 600 0 10 300
Värmland 1 127 040 8 500 0 10 100
Norrbotten 1 113 840 8 400 0 10 000
Gävleborg 1 113 120 8 300 0 10 000
Kalmar 1 062 600 8 000 0 9 600
Västernorrland 857 220 6 400 0 7 700 

Avrundat till närmsta hundratal.

Beräkningarna baseras på 2019 års försäljningspriser per kvadratmeter för en tvåa på 60 kvadratmeter (genomsnittlig storlek för en tvåa i Sverige).

Idag saknar bostadsrätterna taxeringsvärden - men förslagen bygger på att ett taxeringssystem i likhet med småhusens införs. Vi har därför förenklat genom att beräkna fiktiva taxeringsvärden utifrån försäljningspriserna (taxeringsvärdet ska motsvara 75 % av marknadsvärdet).

Källa: Mäklarstatistiks genomsnittliga försäljningspriser per kvadratmeter 2019.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.