2009-08-20 12:47Pressmeddelande

Ny chefjurist på Skattebetalarnas Förening

null

Helene Engman har tillträtt som ny chefjurist på Skattebetalarnas Förening. Hon kommer närmast från en tjänst som skattekonsult hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, där hon varit verksam i tre år. Tidigare har Helene Engman arbetat som skattejurist på Skattebetalarnas Förening och som kvalificerad handläggare på Skatteverket.

Helene Engman utbildade sig till jurist vid Uppsala universitet där hon tog sin juris kandidatexamen 1998. Hon är mamma till två barn som är nio och fem år gamla.

Helene Engman ser det som sin främsta uppgift att förnya juristverksamheten på Skattebetalarnas Förening, bland annat genom att skapa nya juristtjänster. Detta ska i första hand komma medlemmarna till del på förmånliga villkor.

För ytterligare information kontakta

Torsten Svenonius, informationschef, 070-292 82 04 eller

Antina-Maria Hessel, presschef, 0733-144 268


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult