2005-11-22 13:50Pressmeddelande

Norrtälje kommun granskad: Skattesänkning på 675 kronor i månaden möjlig

Nästa år kommer Norrtälje kommun att höja skatten med 30 öre. Helt i onödan. Skattebetalarnas förening har gjort en granskning av Norrtälje kommuns budget. Den rapport som presenteras under tisdagen visar att Norrtälje bara genom att bli lika effektiv som andra medelstora kommuner skulle kunna åstadkomma effektiviseringar motsvarande 78 öre. En besparing på mer än dubbelt så mycket som den planerade skattehöjningen. På längre sikt skulle kommunalskatten kunna sänkas med tre kronor. För en normalinkomsttagare innebär det 675 kronor mer i plånboken varje månad, utan att det som vi normalt förknippar med ”välfärden” behöver förändras.

– Med denna undersökning vill vi utmana föreställningen om att kommunalskatterna inte går att sänka. Det som avgör är den politiska viljan att pröva nya lösningar och prioritera bland kommunens verksamheter, säger Torsten Svenonius, informationschef på Skattebetalarnas förening.

Skattebetalarnas förening har låtit en särskild utredare gå igenom utgifterna i de kommunala verksamheterna i Norrtälje. Undersökningen baseras på uppgifter från bland annat Statistiska centralbyrån och Kommunförbundet.

Skulle Norrtälje kunna sänka kostnaderna för skolan och omsorgen till genomsnittet i jämförbara kommuner (övriga kommuner över 25 000 invånare) skulle kommunen spara 58 miljoner kronor. Det motsvarar en skattesänkning för en heltidsarbetande normalinkomsttagare med 2 135 kronor per år. Genom att matcha ”15:e bästa” kommun i Sverige skulle Norrtälje kommun kunna sänka skatten med 2 kronor och 77 öre, motsvarande en skattesänkning på 7 570 kronor per år. Därutöver finns en potential för en skattesänkning på ytterligare 66 öre inom de delar av kommunens åtaganden som inte är lagstadgade. Totalt bör en sänkning av kommunalskatten i Norrtälje med 3 kronor – det vill säga 8 100 kronor per år eller 675 kronor i månaden – vara möjlig.

– Det går att effektivisera utan att kvaliteten sänks. När vi jämför till exempel personaltäthet och resultat i skolan med kostnaderna är det svårt att hitta några samband. Många kostnadsmedvetna kommuner har nöjda brukare och goda skolresultat. Detta är en fråga om ledarskap, konstaterar Torsten Svenonius.

Hela rapporten ”Norrtäljes kommun – tre kronor lägre skatt är möjligt” kan hämtas via http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=10623

Bild av Torsten Svenonius kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=10390

För mer information kontakta:
Christian Ekström, presschef
0709-71 66 66

Skattebetalarnas förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult