2014-02-17 13:53Pressmeddelande

Ni har redan 1 600 mdr – det räcker!

Fredrik Reinfeldts och Anders Borgs besked om kommande skattehöjningar är olyckligt. Det tar fokus från det faktum att den offentliga sektorns skatteintäkter uppgår till hisnande 1 600 miljarder kronor. Prioriteringar är inte bara möjliga. De är nödvändiga, menar Skattebetalarna.

Fredrik Reinfeldt och Anders Borg meddelade på DN-debatt under måndagen att de kommande två åren kommer att innehålla skattehöjningar och att ofinansierade skattesänkningar inte längre behövs för att stimulera ekonomin. Tvärtom, menar de, kan fortsatta stimulanser försvåra Sveriges framtida möjligheter att hantera en lågkonjunktur.

- De har rätt i att stimulanser förr eller senare måste minska. Men slutsatsen, att skatterna inte kan sänkas, är märklig. Det offentligas samlade skatteintäkter uppgår till 1 600 miljarder konor, varav endast en tredjedel finansierar vård, skola och omsorg. Att då tala om skattehöjningar istället för om en kombination av lägre skatter och lägre offentliga utgifter är anmärkningsvärt, säger Joacim Olsson, vd för Skattebetalarnas förening.

- Sveriges problem är inte att vi har får låga skatteintäkter utan för stora utgifter. Lösningen kan därför inte vara att höja skatterna. Ett bättre alternativ är att grundligt inleda en diskussion om vad våra skattepengar ska användas till och vilken nytta de 1 600 miljarderna faktiskt ger. Och inte minst, vad kan vi medborgare själva finansiera om vi samtidigt får behålla lite mer av våra inkomster.

- Både företag och hushåll måste då och då prioritera, effektivisera och hushålla, därför att det inte finns någon intäktsknapp att trycka på. För våra politiker är det annorlunda, vilket tyvärr även nya moderaterna nu tycks ha upptäckt. Följden blir dessvärre att vi väljare nu får ta ställning till två snarlika alternativ - höjda skatter eller än mer höjda skatter, säger Joacim Olsson. 


Skattebetalarnas Förening är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsbaserad organisation, som verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult