2005-08-10 11:00Pressmeddelande

Möjligt att spara 40 miljarder i de svenska kommunerna

Kommuner med låga kostnader kännetecknas inte av låg kvalitet, utan av sparsamhetskultur, decentralisering, genomtänkta ”peng-system” och smarta upphandlingar. Det visar den rapport som Skattebetalarnas förening presenterar på onsdagen. Rapporten bygger på intervjuer med kommunledningar i 15 svenska kommuner med låga kostnader för kärnverksamheten.

– Vi uppskattar att kommunalskatterna kan sänkas med ungefär 40 miljarder kronor, utan att välfärden blir lidande. Det motsvarar en skattesänkning på i snitt 500 kronor i månaden för en normalinkomsttagare, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas förening.

Det finns stora skillnader i kostnaderna för verksamheterna mellan olika kommuner. Ändå avspeglas skillnaderna i kostnader sällan i en ökad kvalitet. Skattebetalarnas rapport ”Sänkt skatt genom ökad benchmarking” visar att det finns en stor potential för skattesänkningar om kommunerna lät sig inspireras av mer framgångsrika och effektiva kommuner.

Skattebetalarnas förening har under våren besökt omkring 25 kommuner i ett tiotal län. Vid varje besök har kommunens kostnader och servicenivå i kärnverksamheten granskats och jämförts med andra kommuner i landet. Utgångspunkten i jämförelserna har varit fakta och listningar från Kommunförbundet och Statistiska centralbyrån.

Om alla kommuner kunde bli lika effektiva som de 10:e nästbästa kommunerna i landet skulle 284 kommuner kunna sänka skatten med mer än två kronor. 144 skulle kunna sänka skatten med mer än fyra kronor, motsvarande nästan 1 000 kronor i månaden för en normalinkomsttagare.

– Genom att låta sig inspireras av effektiva kommuner skulle många kommuner kunna sänka skatten avsevärt. Vad som krävs är mod och beslutsamhet hos landets kommunalpolitiker att våga ifrågasätta tidigare beslut, avslutar Robert Gidehag.

De kommuner som i dag är effektivast kännetecknas av att de har en kostnadsmedveten kultur med små administrativa staber och väl fungerande ersättningsmodeller – hur pengar fördelas till de enskilda verksamheterna. Vidare är kommuner som under en längre tid använt sig av och utvecklat upphandling av tjänster ofta mer effektiva än andra kommuner.

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=4204

Rapporten ” Sänkt skatt genom ökad benchmarking” kan hämtas via https://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=9848

För mer information kontakta:
Christian Ekström, presschef, Skattebetalarnas förening, 0709-71 66 66, christian.ekstrom@skattebetalarna.se


Skattebetalarnas förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se.
Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult