2024-06-25 05:28Pressmeddelande

Mingel för miljoner - så mycket kostar Almedalsveckan

Foto: MICHAEL ERHARDSSON, mostphotos.comVisby

Minst 50 miljoner kronor men sannolikt avsevärt mer, så mycket kostar Almedalsveckan för skattebetalarna visar en ny rapport från Skattebetalarnas Förening.

I år finns det 2 072 registrerade arrangemang i det formella almedalskalendariet. Av dessa anordnas 224 arrangemang av cirka 140 myndigheter, kommuner eller regioner enligt programmet – till en kostnad om minst 50 miljoner kronor. Men den faktiska slutnotan kan bli betydligt högre, visar rapporten Mingel för miljoner - Kommuner och stat lägger minst 50 miljoner på att prata med sig själva i Almedalen som tagits fram av Skattebetalarnas Förening.

- Det är viktigt att poängtera att de pengarna utgörs av kostnaderna för de offentliga arrangemangen. Utöver det tillkommer informella möten, luncher, middagar och andra stängda event som också kan bli kostsamma för skattebetalarna. Dessutom tillkommer en stor mängd arrangemang som bekostas av skattemedel men via kommunala bolag, samarbetsorganisationer eller andra organisationer. Den faktiska slutnotan är sannolikt avsevärt högre än 50 miljoner kronor, framhåller Skattebetalarnas vd Christian Ekström.

Priset för resor, boende och seminarielokaler har ökat dramatiskt i pris de senaste decennierna vilket driver upp kostnaden för skattebetalarna. Medverkande organisationer lägger dessutom ned ett betydande förberedelsearbete inför sitt deltagande. Att privata företag och organisationer satsar stort i Almedalen är en sak. Men en oroande trend är den höga närvaron av de många offentliga aktörerna som är på plats varje år och som fortsätter växa i takt med att det privata intresset att delta i programmet växer.

- Myndighetschefer och politiker har daglig tillgång till varandra och till riksdag och regering. Ändå tycker man sig behöva spendera 10 miljoner skattekronor per dag under Almedalsveckan. Det är inte att hushålla med skattebetalarnas pengar, säger Slöseriombudsmannen Philip Syrén.

Läs hela rapporten på vår hemsida.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation med fler än 40 000 medlemmar. Föreningen grundades 1921 och har sedan dess arbetat för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minska slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan. Vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag.


Kontaktpersoner

Per Lindgren
Kommunikationschef
Per Lindgren