2022-07-18 06:20Pressmeddelande

Mer än halva året går hela lönen till skatt

Måndag den 18 juli infaller Skattefridagen. Det är den dag på året då en normalinkomsttagare har tjänat ihop tillräckligt för att kunna betala årets alla skatter. Skattebetalarna presenterar idag en rapport som går igenom Skattefridagen på såväl nationell som lokal nivå.

- Det är inte rimligt att hela lönen försvinner i skatt mer än halva året. Människor förtjänar att behålla mer av vad de själva arbetat ihop, säger Christan Ekström, vd Skattebetalarna.

198 dagar av året går en normalinkomsttagares hela lön till skatt. Skattekvoten är 54,1 procent vilket är en sänkning från ifjol (54,2 procent), men minskningen är inte stor nog för att senarelägga Skattefridagen.

- Det som sänker den totala skatten är det nya jobbskatteavdraget samtidigt som ökad moms motverkar effekten. Den ökade momsen handlar inte om högre skattesatser utan om förändrade konsumentpriser och konsumtion vilket nog många hushåll känner igen sig i, förklarar Skattebetalarnas chefekonom Erik Bengtzboe.

Sen 2017 beräknar Skattebetalarna även Skattefridagen för landets samtliga kommuner. Österåker har lägst skatt i landet och för kommuninvånarna i Österåker samt Solna infaller Skattefridagen den 13 juli.

- De som får fira Skattefridagen sist i landet är Dorotea som har högst skatt. För dem och kommuninvånarna i Munkedal, Hammarö, Bräcke och Degerfors infaller Skattefridagen den 22 juli, berättar Skattebetalarnas chefekonom Erik Bengtzboe.

Det skiljer nio dagar mellan Österåker och Dorotea. I rapporten kan du se hur varje enskild kommun ligger till, uppdelat län för län.

Höginkomsttagaren jobbar nästan 4 veckor längre för det offentliga än medelinkomsttagare, och hela fem veckor längre än låginkomsttagaren.

Rapporten finns att ta del av på Skattebetalarnas hemsida:

https://skattebetalarna.se/wp-content/uploads/2022/07/Skattefridagen_2022.pdf

Skattebetalarnas vd Christian Ekström och chefekonom Erik Bengtzboe finns tillgänglig för att svara på frågor om Skattefridagen eller rapporten.

Christian Ekström, vd, Skattebetalarna, 070- 971 66 66

Erik Bengtzboe, chefekonom, Skattebetalarna, 073-020 96 44

Per Lindgren, kommunikationschef, Skattebetalarna, 072-238 68 10


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation med fler än 40 000 medlemmar. Föreningen grundades 1921 och har sedan dess arbetat för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minska slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan. Vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Per Lindgren
Kommunikationschef
Per Lindgren
Erik Bengtzboe
Chefsekonom
Erik Bengtzboe