2009-03-27 13:27Pressmeddelande

Med anledning av Socialdemokraternas skattehöjningsförslag: Populism löser inte krisen!

Mona Sahlin och Thomas Östros relanserar idag sina förslag till skattehöjningar från höstens budgetmotioner. Samt föreslår en marginalskattehöjning. Totalt handlar det om 5 miljarder.

- Resonemanget om att skatter sänkts med lånade pengar är sämsta sortens retorik, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening. Då kan man ju lika gärna säga att matematiklektioner och höftledsoperationer betalas med lånade pengar. Mig veterligen ligger målet med överskott i statens finanser över en konjunkturcykel fast. Att det i rådande konjunktur är underskott är ju nödvändigt för att stimulera ekonomin. Och lägre skatter är då oftast en bättre stimulans än höjda utgifter, vilket en rapport vi presenterar nästa vecka visar. Att tvärtom höja skatterna är helt fel väg att gå.

 

Men även om man tror på skattehöjningar så är ju fem miljarder ingen lösning på underskottsproblemen. Detta är ren populism, vilket visas av att alla principiella resonemang kring beskattning av inkomster och tillgångar lyser med sin frånvaro. Genom att lova att ta "från de rika" hoppas man vinna billiga opinionspoänger och dra ljuset från de skattehöjningar som kommer att drabba vanliga löntagare, avslutar Robert Gidehag.

Socialdemokraterna har tidigare deklarerat att de kommer att återinföra förmögenhetsskatten och höja fastighetsskatten för fastigheter med höga taxeringsvärden. Nu vill de dessutom höja marginalskatten för dem med höga inkomster. Det hela motiveras med att fem miljarder skulle behöva tas in för att satsas på bland annat kommunerna mot bakgrund av finanskrisen och det beräknade underskottet på 135 miljarder.

Enligt förslaget ska de som äger fastigheter med taxeringsvärden som överstiger fem miljoner få betala en extra fastighetsskatt på en procent på det överskjutande taxeringsvärdet. Förmögenhetsskatten återinförs och tas ut med en procent på tillgångar som överstiger två miljoner för ensamstående, respektive fyra miljoner för sammanboende. Hur marginalskattehöjningen ska utformas har partiet inte preciserat, men Sahlin och Östros vill höja skatten för löntagare som tjänar mer än en miljon kronor om året.

 

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/robertgidehag

För mer information kontakta:

Torsten Svenonius, informationschef, Skattebetalarnas Förening,            070 - 29 28204


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult