2008-12-05 12:39Pressmeddelande

Med anledning av regeringens stimulanspaket: Berömvärd sparsamhet - men varför inte fler skattesänkningar?

Regeringen presenterade under fredagen ett stimulanspaket i storleksordningen 8 miljarder. Mer pengar till arbetsförmedlingen, nystartsjobb, utbildning och infrastruktur. Samt ett ROT-avdrag.

- Det är glädjande att regeringen står emot kraven på stora utgiftsökningar säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening. I tidigare kriser har ansvariga politiker ofta spenderat skattepengar som om de vore sjömän på landpermission. Den enda långsiktiga effekten av detta slöseri har dock varit ett högre skattetryck, när det blivit dags att betala notan.

Det som nu görs syftar huvudsakligen till att underlätta för arbetslösa att komma i arbete, möjliggöra för fler att utbilda sig samt att tidigarelägga bygg- och anläggningsprojekt, som ändå skulle ha genomförts förr eller senare. Bedömningen från Skattebetalarnas Förening är att detta i huvudsak ger periodiseringseffekter och i mycket liten utsträckning leder till ökade kostnader över tid. Sveriges skattebetalare bör därför känna sig nöjda med dessa åtgärder.

Mindre bra är att det saknas offensiva förslag på skatteområdet. Tider av kraftig konjunkturnedgång och kris är goda tider för strukturreformer som både kan bidra till att kortsiktigt lindra konjunkturnedgången och till att långsiktigt stärka vår tillväxtpotential. Det finns därför alla skäl att överväga ett tidigareläggande av angelägna skattesänkningar. Skattebetalarnas Förening tycker att en naturlig åtgärd vore att avskaffa värnskatten omgående.

- Värnskatten är en extra straffskatt på utbildning och ansträngning. Den ger mindre än 5 promille av skatteintäkterna så budgeteffekten är minimal, betonar Robert Gidehag.

 

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/robertgidehag

För mer information kontakta:

Torsten Svenonius, informationschef, Skattebetalarnas Förening, 070-29 28204


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult