2007-09-19 16:21Pressmeddelande

Med anledning av regeringens förslag ang fastighetsskatten: Bättre än tidigare – men bäst hade varit att spara istället

Regeringens föreslår en kommunal avgift på maximalt 6000 kronor för att finansiera fastighetsskattens avskaffande. Vidare föreslås en höjning av kapitalvinstskatten från 20 till 22 procent. Samt att uppskov med kapitalvinstskatten räntebeläggs.

– Det är glädjande att regeringen lyssnat på kritiken från oss och andra, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening. En höjning av kapitalvinstskatten med två procentenheter medför givetvis mycket mindre problem än de tio procentenheter som ursprungligen föreslogs.

Regeringens förslag innebär dock liksom tidigare att fastighetsskattens avskaffande finansieras med höjningar av andra skatter. Det innebär ur ett skattebetalarperspektiv enbart att en börda ersätts av en annan. Skattebetalarnas Förening föreslår istället minskade statliga utgifter.

– Sverige har, tillsammans med Danmark, världens hårdast beskattade befolkning. Att finansiera avskaffandet av vissa skatter genom att införa nya eller höja gamla är både orimligt och onödigt, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening.

Skattebetalarnas Förening presenterade i sitt remissvar möjliga besparingar på drygt 16 miljarder. Dessa kan ersätta hela eller delar av de föreslagna skattehöjningarna.

Hela remissvaret finns att ladda ner på www.skattebetalarna.se/rapporter

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/robertgidehag

För mer information kontakta:

Torsten Svenonius, informationschef, Skattebetalarnas Förening, 070 – 29 28 204

Skattebetalarnas Förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas Förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult