2008-04-15 13:24Pressmeddelande

Med anledning av den ekonomiska vårpropositionen: Höga ambitioner – men det måste omsättas i konkreta förslag!

Regeringen presenterade under tisdagen sin ekonomiska vårproposition. Skattebetalarnas Förening konstaterar att det finns en mängd goda tankar, men att de konkretiseringar som aviseras inte lever upp till den höga ambitionsnivån.Regeringen talar om ”bättre användning av gemensamma resurser”, men aviserar inget mer än översyn av försvaret och åtgärder mot skattefusk. Skattebetalarnas Förening föreslår inrättandet av en besparingskommission med uppgift att se över de offentliga utgifterna krona för krona.– Det är märkligt att viljan hos regeringen att systematiskt se över utgifterna är så liten, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening. Genom prioriteringar och effektiviseringar går det att frigöra betydande belopp för ytterligare skattesänkningar.Regeringen talar också om att det är ”särskilt angeläget att minska skattekilarna på arbete”. Samt att ”stärka lönsamheten i att satsa på utbildning”. Det enda man tänker sig är dock att minska andelen som betalar statlig inkomstskatt. Skattebetalarnas Förening tycker att en naturlig åtgärd utöver detta vore att avskaffa värnskatten omgående.- Värnskatten är en extra straffskatt på utbildning och ansträngning. Den ger mindre än 5 promille av skatteintäkterna så budgeteffekten är minimal, betonar Robert Gidehag.Skattebetalarnas Förening efterlyser också en diskussion kring det faktum att staten - trots att konjunkturen mattas av - beräknas gå runt hundra miljarder plus varje år de närmaste fem åren.- Svenska staten är uppenbart överfinansierad, konstaterar Nils Bohlin, chefekonom på Skattebetalarnas Förening. Det är orimligt att mer än hälften av statsskulden ska amorteras bort samtidigt som halva befolkningen saknar sparade medel. Även de har skulder som det skulle kännas tryggt att betala av nu när tiderna blir sämre.-o-Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/robertgidehagBild av Nils Bohlin kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/nilsbohlinFör mer information kontakta:

Torsten Svenonius, informationschef, Skattebetalarnas Förening, 070 – 29 28 204Skattebetalarnas Förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas Förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se.Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult