2005-08-26 14:16Pressmeddelande

Lindesbergs kommun granskad: Skattesänkning på 900 kronor i månaden möjlig

Skattebetalarnas förening har gjort en granskning av Lindesbergs kommuns budget. Den rapport som presenteras under fredagen visar att kommunalskatten skulle kunna sänkas med mer än 4 kronor. För en normalinkomsttagare innebär det ungefär 900 kronor mer i plånboken varje månad, utan att det som vi normalt förknippar med ”välfärden” behöver förändras.


– Med denna undersökning vill vi utmana föreställningen om att kommunalskatterna inte går att sänka. Det som avgör är den politiska viljan att pröva nya lösningar och prioritera bland kommunens verksamheter, säger Robert Gidehag vd för Skattebetalarnas förening.

Skattebetalarnas förening har låtit en särskild utredare gå igenom utgifterna i de kommunala verksamheterna. Undersökningen baseras på uppgifter från bland annat Statistiska centralbyrån och Kommunförbundet.

Skulle Lindesberg kunna sänka kostnaderna för skolan och omsorgen till genomsnittet jämfört med övriga kommuner i gruppen ”medelstora städer” skulle kommunen spara över 40 miljoner kronor. Det motsvarar en skattesänkning för en heltidsarbetande normalinkomsttagare med 3 700 kronor per år. Genom att matcha ”15:e bästa” kommun i Sverige skulle Lindesberg kunna sänka skatten med 4 och 20 öre, motsvarande en skattesänkning på 10 820 kronor per år.

– Det går att effektivisera utan att kvaliteten sänks. När vi jämför till exempel personaltäthet och resultat i skolan med kostnaderna är det svårt att hitta några samband. Många kostnadsmedvetna kommuner har nöjda brukare och goda skolresultat. Detta är en fråga om ledarskap, konstaterar Robert Gidehag.

Hela rapporten ”Lindesbergs kommun – Fyra kronor lägre skatt är möjligt” kan hämtas via http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=9901


Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=4204

För mer information kontakta:
Torsten Svenonius, informationschef
070 – 29 28 204

Skattebetalarnas förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se
Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult