2019-06-28 07:00Pressmeddelande

Kraftig minskning av evenemang i Almedalen - men inte för det offentliga

null

Almedalsveckan har vuxit explosionsartat från år till år. Förra året slogs nytt rekord i antal evenemang, drygt 4 300 stycken. I år bryts den trenden. Antalet evenemang som arrangeras av det offentliga ligger dock kvar på samma höga nivå. Försiktigt räknat spenderas 100 miljoner skattekronor i Almedalen i år.

Årets bokningar i Almedalskalendariet uppgår till 3 578 evenemang. Det är drygt 700 färre jämfört med i fjol (motsvarande 17 %) och ett betydande trendbrott mot de senaste årens ökningar. Enbart vid två tillfällen tidigare har antalet evenemang minskat, 2007 och 2015 (år efter valår), men då endast med 23 evenemang (5%) respektive 48 evenemang (1,4 %).

- Det är symptomatiskt att alla aktörer förutom de offentliga nu verkar minska sin aktivitet i Almedalen. Allt för många offentliga aktörer har en nonchalant attityd gentemot skattebetalarnas pengar, säger Skattebetalarnas vd Christian Ekström.

Enbart sedan 2010 har antalet evenemang som arrangeras av statliga myndigheter, kommuner och landsting mer än tredubblats, från 154 till 514 i fjol. I år handlar det om 527. Det finns ingen samlad statistik av hur mycket veckan kostar skattebetalarna, och många offentliga aktörer är dåliga på att redovisa hur mycket deras närvaro i Almedalen faktiskt kostar. Men Skattebetalarnas rapport visar på en uppskattad total kostnad runt omkring 100 miljoner kronor för 2019. Dessa beräkningar är mycket försiktiga och omfattar enbart de offentliga aktörer som anordnar evenemang under veckan. Därtill finns ett mörkertal för den totala kostnaden för kommuner, landsting och myndigheters närvaro för att delta i andra aktörers evenemang, eller bara för att nätverka och mingla.

- Det är inte fel att det offentliga Sverige medverkar i Almedalen. Men när skattepengar används måste nyttan av varje satsning för medborgarna kunna ledas i bevis. Många av de miljoner som spenderas i Almedalen skulle göra större nytta i välfärden eller i skattebetalarnas egna plånböcker, säger Christian Ekström.

Bland de mer avskräckande exemplen på deltagare finner man Göteborgs stad. I år räknar Göteborgs stad med att Almedalen ska kosta 1,53 miljoner kronor. Kostnaderna för staden har ökat med 20 procent på två år, och i dessa siffror ingår inte kostnader för arbetstid. Räknar man in även dessa landar siffran enligt våra beräkningar på 2,2 miljoner. Förra året hade Göteborgs stad totalt elva seminarier med i genomsnitt 60 besökare var. Seminarierna hade i genomsnitt 450 visningar var på webstream. Det mest populära seminariet hade 554 visningar och i genomsnitt såg tittarna 162 sekunder av seminariet.

- Utvärderingen av Göteborgs stads evenemang i Almedalen förra året visar att de får ganska litet genomslag för de pengar som satsas. Det är de inte ensamma om. Man frågar sig om inte många av de offentliga aktörerna kunnat göra betydligt mer för betydligt mindre skattepengar om de hade valt andra aktiviteter än Almedalen, säger Christian Ekström.

Årets Almedalsvecka äger rum 30 juni – 7 juli.

För mer information: Christian Ekström, vd 070-971 66 66, Sofia Linder, chefekonom 070-425 37 41, Johan Gustafsson, Slöseriombudsmannen 070-771 62 66.

Se bifogad rapport: Kraftig minskning av evenemang i Almedalen - men inte för det offentliga

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult