2010-09-02 16:30Pressmeddelande

Kraftfullt nej till återinförd fastighetsskatt

null

 

Under torsdagen hölls ett välbesökt protestmöte mot fastighetsskatten på Mynttorget i Stockholm. Gästtalare var Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening, och Dan Ericsson (KD), statssekreterare i finansdepartementet.

– Det är inte bara fastighetsskatten som skapar problem, utan fastighetsskatten i kombination med förmögenhetsskatten, eftersom de båda skatterna tillsammans ger mycket kraftiga effekter på hushållens ekonomi, sade Robert Gidehag.

Gidehag sade i sitt anförande att det är tämligen meningslöst att de rödgröna ger löften om fastighetsskatten så länge de inte preciserar vad som gäller för den ”skatt på förmögna” som man tänker införa.

– Beskedet om att det inte blir något besked utan att frågan ska utredas först efter valet är ett hån mot alla husägare i Sverige, enligt Gidehag.

Han förklarade också att själva huset betyder ganska lite för taxeringsvärdet, utan att det är marken som står för det mesta. Det innebär att ”lyxvillorna” i själva verket är helt vanliga hus och radhus i tillväxtregioner.

– Där bor helt vanliga familjer med alldeles vanliga ekonomiska funderingar om hur det ska gå att köpa nya vinteroveraller till barnen, att reparera bilen och betala räntor, sade Robert Gidehag.

Också Dan Ericsson uttryckte sina farhågor inför en rödgrön valseger:

– Vi gick till förra valet på att göra om den gamla fastighetsskatten och vi levererade. Vi avskaffade förmögenhetsskatten tidigare än vi räknat med. Nu riskerar vi att få tillbaka både fastighets- och förmögenhetsskatt om de rödgröna skulle vinna valet, sade han.

En färsk rapport som Skattebetalarnas Förening publicerar idag, visar att det genomsnittliga huset i Stockholms län skulle ha fått en genomsnittlig fastighetsskatt på nästan 30 000 kronor om året, om den gamla fastighetsskatten fanns kvar. I dag är avgiften istället som mest 6 387 kronor, plus ränta på eventuella uppskovsbelopp. Den skillnaden kan betyga mycket för en vanlig familj.

Läs rapporten Fastighetsskatten i Stockholm
http://www.skattebetalarna.se/LinkClick.aspx?link=Pdf%2frapporter+fakta%2f2010_09_Fastighetsskatten.pdf&tabid=3143&mid=15438

Läs Robert Gidehags anförande på Mynttorget, 2 september
http://www.skattebetalarna.se/LinkClick.aspx?link=Pdf%2frapporter+fakta%2fmynttorget+2010+09+02.pdf&tabid=3143&mid=15438

För mer information kontakta informationschef Torsten Svenonius, 070- 29 28 204

___________________________________________________________________________

Skattebetalarnas Förening är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar.Vi verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättssäkerhet för skattskyldiga. Mer information finns på www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult