2016-10-05 13:52Pressmeddelande

Kommunerna måste prioritera

Prioriteringar och effektiviseringar, inte skattehöjningar och ökade statsbidrag måste vara i fokus i kommunsektorn. Det menar Skattebetalarna apropå att Sveriges Kommuner och Landsting i dag presenterar sin ekonomirapport.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beräknar i sin ekonomirapport att kommunsektorn står inför ökade utgifter motsvarar en höjning av skattesatsen med 2,10 kronor fram till 2020. SKL efterlyser även högre statsbidrag. Men dessa ingångsvärden leder tyvärr debatten fel.

Det finns en annan väg att gå. I stället för att öka skatteintäkterna kan kommunerna prioritera i utgifterna, säger Skattebetalarnas chefekonom Sofia Linder.

Skattebetalarna har granskat hur mycket resurser landets 290 kommuner lägger på verksamheterna utanför välfärdens kärna. Resultatet av undersökningen indikerar att det totalt inom den kommunala sektorn går att lösgöra 10 miljarder kronor årligen i dessa verksamheter genom att kommuner som lägger orimligt stora belopp på annat anpassar sina utgifter till det som är den genomsnittliga nivån för befolkningsmässigt lika stora kommuner.

Bara inom dessa verksamhetsområden som utgör ungefär 14 procent av den totala kommunala verksamheten motsvarar besparingspotentialen 57 öre i sänkt skatt eller 22 000 heltidsanställda lärare, säger Sofia Linder.

Rapporten och den tabellbilaga som bifogas detta pressmeddelande innehåller mer detaljerad information om respektive kommun.

För mer information: Sofia Linder, chefekonom, 0704-25 37 41.

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult