2016-06-13 12:44Pressmeddelande

Kommunerna kan frigöra 10–18 miljarder kronor

Många kommuner lägger orimligt mycket resurser på infrastruktur, kultur och fritid samt det politiska arbetet. 10–18 miljarder kronor skulle kunna frigöras till exempelvis pedagogisk verksamhet eller lägre skatt om kommunerna med höga utgifter prioriterade på samma sätt som likvärdiga kommuner. Det framgår av en ny kartläggning från Skattebetalarnas förening.

Skattebetalarna har jämfört kostnaden per invånare för kultur och fritid, infrastruktur och politisk verksamhet i landets 290 kommuner.

Kommunerna har delats upp i tio grupper utifrån befolkningsmängd och i de fall en kommun lägger mer pengar än genomsnittet i gruppen på ett visst verksamhetsområde finns utrymme att prioritera annorlunda.

10 miljarder skulle kunna frigöras om kommunerna med höga utgifter anpassade sig till snittet av jämförbara kommuner. Hela 18 miljarder skulle kunna frigöras om de istället prioriterade som de bästa av jämförbara kommuner.

Om ett företag hade dubbelt så höga kostnader som konkurrenterna skulle alla kräva en förklaring. Nu har vi kommuner som lägger dubbelt så mycket skattepengar som likvärdiga kommuner på annat än vård, omsorg och pedagogisk verksamhet, men knappt någon höjer på ögonbrynen. Istället höjs röster för högre skatter och statsbidrag. Det är anmärkningsvärt, säger Skattebetalarnas vd Joacim Olsson i en kommentar.

Rapporten och den tabellbilaga som bifogas detta pressmeddelande innehåller mer detaljerad information om respektive kommun. Den kan även laddas ner på www.skattebetalarna.se

Bifogat finns också en lathund och en vägledningsvideo för att underlätta för alla att hitta rätt i materialet. 

För mer information Joacim Olsson, vd, 0709-69 19 40, Sofia Linder, chefekonom, 0704-25 37 41.

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult