2005-08-26 14:18Pressmeddelande

Kommunerna i Örebro län granskade: Skattesänkningar på upp till tusen kronor i månaden möjliga

Skattebetalarnas förening har gjort en granskning av kommunerna i Örebro län. Den rapport som presenteras under fredagen visar att kommunalskatten i de flesta av länets kommuner skulle kunna sänkas med mer än fyra kronor. För en normalinkomsttagare innebär det ungefär 900 kronor mer i plånboken varje månad, utan att det som vi normalt förknippar med ”välfärden” behöver förändras.

Det finns stora skillnader i kostnaderna för verksamheterna mellan olika kommuner. Ändå avspeglas skillnaderna i kostnader sällan i en ökad kvalitet. Skattebetalarnas rapport ”Visst kan skatten sänkas i Örebro län” visar att det finns en stor potential för skattesänkningar om kommunerna lät sig inspireras av mer framgångsrika och effektiva kommuner.

Kommuner med låga kostnader kännetecknas nämligen inte av låg kvalitet, utan av sparsamhetskultur, decentralisering, genomtänkta ”peng-system” och smarta upphandlingar. Rapporten bygger på intervjuer med kommunledningar i 15 svenska kommuner med låga kostnader för kärnverksamheten.

– Genom att låta sig inspireras av effektiva kommuner skulle många kommuner kunna sänka skatten avsevärt. Vad som krävs är mod och beslutsamhet hos landets kommunalpolitiker att våga ifrågasätta tidigare beslut, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas förening.

De kommuner som i dag är effektivast kännetecknas av att de har en kostnadsmedveten kultur med små administrativa staber och väl fungerande ersättningsmodeller – hur pengar fördelas till de enskilda verksamheterna. Vidare är kommuner som under en längre tid använt sig av och utvecklat upphandling av tjänster ofta mer effektiva än andra kommuner

– Det går att effektivisera utan att kvaliteten sänks. När vi jämför till exempel personaltäthet och resultat i skolan med kostnaderna är det svårt att hitta några samband. Många kostnadsmedvetna kommuner har nöjda brukare och goda skolresultat. Detta är en fråga om ledarskap, konstaterar Robert Gidehag.

Hela rapporten ”Visst kan skatten sänkas i Örebro län” kan hämtas via http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=9902

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=4204

För mer information kontakta:
Torsten Svenonius, informationschef
070 – 29 28 204

Skattebetalarnas förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult