2015-12-14 11:48Pressmeddelande

​Kommuner och landsting höjer skatten med över 2,3 miljarder 2016

Drygt var fjärde skattebetalare får höjd kommunalskatt efter årsskiftet då var femte kommun höjer skatten. De boende i Södermanland får alla en oförändrad kommunalskatt nästa år. Mest höjs skatten i Vadstena och i Norrbottens 14 kommuner. Det framgår av en ny granskning från Skattebetalarna. Totalt höjs kommunalskatten i 63 kommuner medan den sänks i nio.

Skattebetalarna har genom en enkät till landets kommuner och landsting kartlagt var skatten kommer att höjas och sänkas under 2016. Resultatet visar att var femte kommun har beslutat om skattehöjningar eller påverkas av landstingets beslut om höjning. Eftersom två av landets fyra största kommuner höjer kommunalskatten blir effekten att drygt var fjärde skattebetalare drabbas av ett högre skatteuttag.

‑ Att så många kommuner höjer skatten år efter år visar med all önskvärd tydlighet på behovet av att se över vart pengarna går. Ett effektivt användande av skattemedel skulle istället kunna ge många kommuninvånare lite mer pengar kvar i plånboken, säger Joacim Olsson, vd på Skattebetalarna i en kommentar.

Mest höjs den totala kommunalskatten i Vadstena, de 14 Norrbottenkommunerna, Munkedal och Uppsala, i intervallet 1,25-0,85 procentenheter. Österåker och Salem sänker skatten mest för sina kommuninvånare, med 0,50 respektive 0,25 procentenheter. I tre län höjer landstinget skatten och två skatteväxlar med kommunerna, vilket undersökningen har tagit hänsyn till.

Munkedals höjning med 0,95 procentenheter medför att kommunen nästa år får landets högsta kommunalskatt med 35,11 procent. Det ger en marginalskatt för kommunens invånare som betalar statlig inkomstskatt på totalt 60,11 procent. Det innebär att de nästa år får behålla knappt 40 kronor av en extra intjänad 100-lapp. Och då är inte det avtrappade jobbskatteavdraget medräknat.

Totalt ökar skatteuttaget med 2,39 miljarder kronor nästa år i de 63 kommuner som höjer skatten. I nio kommuner sänks skatten, vilket motsvarar ett minskat skatteuttag i dessa med totalt 86 miljoner kronor. Sammantaget innebär det ett ökat skatteuttag med 2,31 miljarder för Sveriges kommuner och landsting.

Resultatet baseras på en enkätstudie som besvarats av 197 kommuner och 13 landsting, som kompletterats med protokoll från kommun- och landstingsfullmäktige gällande skattesatsen 2016. Därefter har kommunernas förändrade skatteuttag beräknats utifrån SKL:s oktoberprognos för nästa års skatteunderlag.

För mer information Joacim Olsson, vd, 0709-69 19 40, Sofia Linder, chefekonom, 0704-25 37 41.

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsbaserad organisation. Vi arbetar för lägre skatter och effektiv användning av skattepengar. www.skattebetalarna.se

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsbaserad organisation. Vi samlar alla som vill ha bättre välfärd och lägre skatter.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult