2009-04-15 12:29Pressmeddelande

Kommentar till vårpropositionen: Skatterna tyvärr bortglömda

Skattebetalarnas Förening efterlyser strategiska skattesänkningar som kortsiktigt stimulerar efterfrågan och långsiktigt lägger grunden för högre tillväxt.

Regeringens vårproposition innehåller ytterligare ett antal åtgärder ämnade att möta den pågående krisen. Utöver stora satsningar på en aktiv arbetsmarknadspolitik kommer kommunerna att anslås 7 miljarder i ett tillfälligt konjunkturstöd. Åren 2011 och 2012 kommer dessutom statsbidragen att höjas med 5 miljarder.

- Det är viktigt att kommunerna undviker skattehöjningar som riskerar att förvärra krisen, säger Skattebetalarnas Förenings vd Robert Gidehag. Det andrum som nu ges måste användas till att på ett klokt sätt nå budgetbalans. Jämförelser mellan landets kommuner och landsting, som Skattebetalarnas Förening gjort, visar att det finns stora skillnader i verksamheternas kostnader och därmed besparingspotentialer.

Även höjda statliga skatter som har föreslagits från vissa håll avvisas bestämt av Skattebetalarnas Förening. Det är sällan rätt medicin och definitivt inte i rådande konjunkturläge. Istället förordas skattesänkningar, så att företagen har råd att betala lön och hushållen att handla.

- Sänkta arbetsgivaravgifter och sänkt skatt på pensionsinkomster är två lämpliga insatser för att hålla sysselsättning och konsumtion uppe, konstaterar Robert Gidehag. Ett avskaffande av värnskatten är en annan lämplig insats som skulle få stor effekt och på några års sikt finansiera sig själv.

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/robertgidehag

För mer information kontakta: Antina-Maria Hessel, presschef, 0733 - 144268

____________________________________________________________________________

Skattebetalarnas Förening är en ideell, partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar, som verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information hittas på www.skattebetalarna.se.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult