2007-04-04 14:57Pressmeddelande

Kommentar till regeringens överenskommelse om fastighetsskatten

– Äntligen! Fastighetsskatten är omoralisk och en av de skatter vi jobbat hårdast för att avskaffa. Det är glädjande att vårt arbete burit frukt, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening

Skattebetalarna har under flera år opinionsbildat för ett avskaffande av fastighetsskatten, bland annat har årliga demonstrationer hållits i Stockholm, senast 22 augusti förra året.– Självklart är varken en kommunal avgift eller en höjningen av reavinstskatten förslag som vi förordar. Det hade varit möjligt att hitta en finansiering på utgiftssidan. Samtidigt innebär förändringarna en förutsägbar och mera rättvis fastighetsskatt jämfört med idag, konstaterar Robert Gidehag.

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/robertgidehagFör mer information kontakta:

Christian Ekström, presschef

0709-71 66 66


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult