2007-06-26 13:42Pressmeddelande

Kommentar till regeringens förslag till ersättning för fastighetsskatten

Idag presenterade finansminister Anders Borg ett nytt förslag till ersättning för fastighetsskatten.


– En höjning av reavinstskatten med fem procentenheter är naturligtvis bättre än de tidigare föreslagna tio, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening. Men det bästa hade givetvis varit att hitta en finansiering på utgiftssidan istället för en skattehöjning.


Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/robertgidehag


För mer information kontakta:

Torsten Svenonius, informationschef
070-29 28 204


Skattebetalarnas Förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult