2008-06-26 14:42Pressmeddelande

Klimathotet och bränslepriserna påverkar semestern

Inför den stundande sommarsemestern har Skattebetalarnas Förening undersökt hur det rekordhöga bensin- och dieselpriset påverkar semesterplanerna. I en enkät till vår medlemspanel visar det sig att stigande bränslepriser har påverkat semesterplanerna för var fjärde person.

Det finns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan olika åldersgrupper. Däremot finns en skillnad mellan könen där drygt 30 procent av kvinnorna mot drygt 20 procent av männen säger sig ha påverkats.

De stora skillnaderna finns mellan olika delar av landet. I glesbygden har drygt 40 procent påverkats jämfört mot 16 procent i Storstockholm.

- Den kraftiga prisökningen på bensin och diesel under våren påverkar valet av semester i sommar, säger Robert Gidehag VD för Skattebetalarnas Förening. I glesbygd och mindre städer sätter skattehöjningar och ökade marknadspriser på drivmedel tydliga spår. Människor är beredda att ta sitt ansvar för miljön men det är ett kostsamt ansvarstagande. Förhoppningen är att våra politiker nu belönar vanliga bilisters flexibilitet genom att i högre grad arbeta för internationella miljöåtgärder som handel med utsläppsrätter som vi vet är effektivare än inhemska skattehöjningar.

I Skattebetalarnas medlemspanel tillfrågades de som påverkats av drivmedelspriserna hur de tänkte förändra sin semester.

Det visade sig att knappt 40 procent tänker göra en kortare resa med bilen eller motorcykeln medan drygt 30 procent väljer att stanna hemma. Det finns inga signifikanta skillnader mellan åldersgrupper eller kön, men i glesbygden är det nästan hälften som stannar hemma mot drygt 30 procent för de svarande i allmänhet.

Skattebetalarnas medlemspanel är internetbaserad och enkäten besvarades av 2 494 personer under perioden 13 - 20 juni 2008.

Faktablad med illustrationer finns på www.skattebetalarna.se/rapporter

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från www.skattebetalarna.se/robertgidehag

Bild av Nils Bohlin kan hämtas från www.skattebetalarna.se/nilsbohlin

För mer information kontakta: Torsten Svenonius, informationschef,
070- 29 28 204 eller Antina-Maria Hessel, presschef, 0733-144 268


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult