2005-08-26 14:17Pressmeddelande

Karlskoga kommun granskad: Skattesänkning på 500 kronor i månaden möjlig

Skattebetalarnas förening har gjort en granskning av Karlskoga kommuns budget. Den rapport som presenteras under fredagen visar att kommunalskatten skulle kunna sänkas med mer än 2 kronor. För en normalinkomsttagare innebär det ungefär 500 kronor mer i plånboken varje månad, utan att det som vi normalt förknippar med ”välfärden” behöver förändras.

– Med denna undersökning vill vi utmana föreställningen om att kommunalskatterna inte går att sänka. Det som avgör är den politiska viljan att pröva nya lösningar och prioritera bland kommunens verksamheter, säger Robert Gidehag vd för Skattebetalarnas förening.

Skattebetalarnas förening har låtit en särskild utredare gå igenom utgifterna i de kommunala verksamheterna. Undersökningen baseras på uppgifter från bland annat Statistiska centralbyrån och Kommunförbundet.

Jämfört med andra liknande kommuner (industrikommuner enligt Kommunförbundets definition) har Karlskoga redan idag låga kostnader i skolan och omsorgen. Däremot skulle Karlskoga kommun kunna uppnå stora besparingar och skattesänkningar om man satsade på att bli bland de effektivaste kommunerna i landet. Totalt kan Karlskoga kommun, om man sänker kostnaden i skolan och omsorgen till genomsnittsnivån hos de tio kommuner som är bland de effektivaste i Sverige på varje område, minska sina kostnader med strax över 100 miljoner. Det motsvarar en sänkning av den kommunala skattesatsen med 2:34 kronor. Eller för normalinkomsttagaren 6 027 kronor per år – 500 kronor i månaden.

– Det går att effektivisera utan att kvaliteten sänks. När vi jämför till exempel personaltäthet och resultat i skolan med kostnaderna är det svårt att hitta några samband. Många kostnadsmedvetna kommuner har nöjda brukare och goda skolresultat. Detta är en fråga om ledarskap, konstaterar Robert Gidehag.

Hela rapporten ”Karlskoga kommun – Två kronor lägre skatt är möjligt” kan hämtas via http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=9900

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=4204

För mer information kontakta:
Torsten Svenonius, informationschef
070 – 29 28 204

Skattebetalarnas förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult