2007-10-10 10:19Pressmeddelande

Inför inte en ny flyttskatt – minska statens utgifter istället!

Regeringen föreslår en kommunal avgift på maximalt 6000 kronor för att finansiera fastighetsskattens avskaffande. Vidare föreslås en höjning av kapitalvinstskatten från 20 till 22 procent. Samt att uppskov med kapitalvinstskatten räntebeläggs.

Skattebetalarnas Förening ser dock flera problem med förslaget. För dem med taxeringsvärden under 800 000 kr består kopplingen till taxeringssystemet. Miljoner småhusägare tvingas även fortsättningsvis att mäta diskbänkar och stega avstånd till vattenbryn för att undvika höjning av fastighetsavgiften vid den årliga revideringen av taxeringen.

Den föreslagna ”ränteskatten” på 0,5 procent på uppskovsbeloppet upplevs av väldigt många som en orättvis ”retroaktiv” pålaga på redan genomförda hus- och bostadsrättsaffärer. Boendekalkylen ändras i efterhand av oförutsedda politiska beslut. Exakt det som har varit huvudkritiken mot den gamla fastighetsskatten.

Att införa ett uppskovstak och att räntebelägga uppskoven innebär också införandet av en ”flyttskatt”. Den som flyttar - oavsett om det är till en billigare, en dyrare eller en likvärdig bostad – kommer att få en avsevärt högre boendekostnad än den som bor i en likvärdig bostad, men flyttade in före 1 januari 2008.

– Hur man än mixar häxbrygden av högre kapitalvinstskatt, räntebeläggning av uppskov eller minskad uppskovsrätt blir effekten minskad flyttbenägenhet. Enda sättet ur detta är att överge kravet på finansiering inom bostadssektorn. De i relation till hela statsbudgeten små belopp det handlar om måste vara möjliga att få fram genom utgiftsminskningar, säger Nils Bohlin, chefekonom på Skattebetalarnas Förening.

Skattebetalarnas Förening presenterar därför som alternativ möjliga besparingar på drygt 16 miljarder. Dessa kan ersätta hela eller delar av de föreslagna skattehöjningarna.

Rapporten ”Fastighetsskatten avskaffas men med bitter eftersmak” finns att ladda ner på www.skattebetalarna.se/rapporter

Bild av Nils Bohlin kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/nilsbohlin

För mer information kontakta:
Torsten Svenonius, informationschef, Skattebetalarnas Förening, 070 – 29 28 204


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult