2003-12-17 18:02Pressmeddelande

Ineffektivitet orsakar kommunala skattehöjningar

Det är inte det svaga konjunkturläget utan kommunernas bristande
effektivitet som orsakar skattehöjningarna. Konjunkturinstitutet har fel som
i sin nya rapport och i pressmeddelandet betonar konjunkturen som orsak till
höjda skatter, menar Skattebetalarnas förening.

Kommunalskatten höjs med 32 öre per intjänad hundralapp nästa år och för
2005 förutser Konjunkturinstitutet en ytterligare höjning med 20 öre.

- Dessa höjningar inträffar trots att det kommunala skatteunderlaget ökar i
en takt som även med oförändrat skatteuttag ger ökade skatteintäkter i något
snabbare takt än löneökningarna. Det finns därför ingen anledning att i
första hand peka ut den svaga konjunkturen och härav följande långsamt
ökande skatteunderlag som orsak till att kommunalskatterna behöver höjas,
säger Danne Nordling, utredningschef i Skattebetalarnas förening.

- Inte heller är det ökningen av antalet äldre 80+ som leder till dålig
ekonomi i kommunerna, vilket ofta påstås i debatten. Just nu är ökningen av
antalet äldre nere på en nivå om några tiondels procent per år, säger
Nordling.

- Det är istället främst den ökade ineffektiviteten inom kommuner och
landsting som är orsaken till de ekonomiska svårigheterna. Det finns inget
skattestopp och därför är det bekvämt för kommunerna och främst landstingen
att höja skatterna.

- Vi vet att effektiviteten har minskat inom sjukvården men ingen vill ta
tag i problemen från grunden. En beräkning från Landstingsförbundet visar
att produktiviteten i slutenvården försämrades med 6,7 procent under
perioden 1998-2000. En ännu inte offentliggjord rapport från Komrev visar
att läkarna ägnar 30-35 procent av tiden åt patientarbete, och för all
personal är siffran endast 40 procent. Dokumentationen som görs för en
patient som ligger inne fyra dagar är nu uppe i 30 sidor mot 4 för tio år
sedan, säger Nordling.

- En redovisning från en treårig studie av primärkommunerna som gjorts av
Gävle kommun visar att personalen använder ungefär 50 procent av all
tillgänglig tid till kärnverksamheten. Resten av tiden går till
administration och byråkrati. Det är min uppfattning att andelen produktiv
verksamhet var större förr i tiden, vilket indikerar att effektiviteten
minskat, menar Danne Nordling.

Utdebitering av kommunalskatt 2003 32,36 och 2004 32,68
(genomsnitt; inkl kyrkoskatt och begravningsavgift)

Danne Nordling
Utredningschef
08-613 17 25, 0707-17 44 76


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult