2009-03-11 12:00Pressmeddelande

Inbjudan till seminarium "Statens granskare under lupp"

null

Välkommen till ett seminarium som sätter fokus på dem som granskar staten, vad som granskas - och vad som inte granskas.

 

Tid: onsdagen den 18 mars, klockan 10.30-12.00

Plats: Skattebetalarnas Förenings lokaler, Kammakargatan 22, 8 våning, portkod 4589

I anslutning till seminariet serveras en enkel lunch.

OSA senast tisdagen den 17 mars till anne.sandberg@skattebetalarna.se

Under seminariet offentliggörs en färsk rapport som ingår i Skattebetalarnas nya rapport- och seminarieserie. Det är samtidigt den första rapporten som Besparingskommissionen, tillsatt i höstas av Skattebetalarnas Förening, ger ut.

Besparningskommissionen har gjort en undersökning bland de statliga myndigheterna för att få veta hur de ser på arbete som leder till besparingar, förbättrad produktivitet och ökat effektivitet och var vad de själva gör för att bli mer produktiva och effektiva. Undersökningen visar att det finns stora skillnader myndigheterna emellan.

Varför det är så och andra intressanta slutsatsar presenterar de båda rapportförfattarna Staffan Ivarsson, som leder Besparningskommissionens arbete (och som tidigare varit revisionsdirektör vid Riksrevisionen), och Henrik RS Olsson, ekonom på Skattebetalarnas Förening.

Detta tillfälle är det andra inom ramen för den rapport- och seminarieserie som Skattebetalarnas Förening anordnar under våren 2009. Onsdagen den 25 mars är det dags för vårt tredje seminarium på temat Entreprenörer i konkurrens och samverkan med kommuner. Seminariet äger rum mellan klockan 13 och 17, från klockan 12 serveras en enkel lunch för dem som så önskar.

Vid frågor kontakta Antina-Maria Hessel, presschef på Skattebetalarnas Förening, 0733-144268

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Skattebetalarnas Förening är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar, som verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information hittas på www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult