2010-02-26 11:43Pressmeddelande

Inbjudan till seminarium: Kommunal ekonomi – kris och elände eller kärnverksamhet och effektivisering?

null

Tid: Tisdagen den 9 mars, kl. 09.00-12.00

Plats: Skattebetalarnas Förening, Kammakargatan 22, Stockholm

OSA senast fredagen den 5 mars till anne.sandberg@skattebetalarna.se

Skattebetalarnas Förening har under 2009 och 2010 genomfört en ambitiös granskning av de svenska kommunernas ekonomi. Även Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Svenskt Näringsliv, Kommunexperten och Timbro har under senare tid presenterat analyser om kommunal ekonomi som fått omfattande genomslag i samhällsdebatten. 

I ett seminarium som anordnas den 9 mars samlas representanter för de fem organisationerna för diskussion och analys. Även Dan Eriksson, statssekreterare åt Mats Odell, deltar i diskussionen.

Hur har utvecklingen av kommunernas utgifter sett ut under senare tid? Är det möjligt att balansera kommunernas ekonomier utan att höja skatten eller skjuta till ytterligare statligt stöd? Är högre eller lägre kommunalskatter vägen framåt?

Program:
09.00-09.30    Kaffe och smörgås
09.30-10.30    Fem anföranden

Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening, inleder genom att välkomna deltagarna och tala om föreningens arbete kring effektiv användning av kommunala skattemedel.

Mats Kinnwall, chefekonom vid SKL, berättar om utvecklingen av kommunala finanserna runtom landet.

Vivianne Eriksson, vid Kommunexperten, berättar om behovet av helhetsanalys av kommunal ekonomi.

Stefan Fölster, chefekonom vid Svenskt Näringsliv, talar om kopplingen mellan den situation som kommunerna befinner i sig idag och den starka utgiftsexpansion som skedde under den senaste högkonjunkturen

thomas Idergard, programansvarig för välfärdsfrågor vid Timbro, framför organisationens syn på hur utgifter på kultur och byråkrati leder till att kommunerna får svårt att hushålla med skattemedel.

10.30-11.15    Diskussion
11.15-11.30    Frågestund
11.30             Enkel lunch

Moderator för seminariet är Torsten Svenonius, informationschef på Skattebetalarnas Förening.

Vid frågor kontakta Antina-Maria Hessel, presschef på Skattebetalarnas Förening,
0733-144 268


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult