2008-09-05 18:05Pressmeddelande

Inbjudan till pressmöte - Värmlands läns landsting under lupp: Utrymme för skattesänkningar?

Det finns utrymme för besparningar och märkbara skattesänkningar i Värmlands läns landsting - utan att kvaliteten på vården blir lidande.

Det framgår av en färsk studie där Skattebetalarnas Förening går igenom Värmlands läns landstings ekonomi och jämför med motsvarande verksamheter i Sveriges övriga landsting.

Under vintern och våren har Skattebetalarnas Förening granskat större delen av Sveriges landsting. Den senaste granskningsrapporten av Jämtlands läns landsting visar exempelvis att varje skattebetalare skulle kunna få 5 900 kronor mer i plånboken om landstinget effektiviserade sin verksamhet. Hur många skattekronor blir det för invånarna i Värmland?

Vi ger svaret när granskningsrapporten kommenteras vid en pressträff.

Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening, presenterar rapporten.

Vid presskonferensen deltar ledande politiker från Värmlands läns landsting som kommenterar rapporten.

Tid: Torsdagen 11 september, klockan 10:30

Plats: Elite Stadshotellet, Kungsgatan 22, Karlstad

Välkomna!

För mer information kontakta Antina-Maria Hessel, presschef, 0733-144268

_________________________________________________________________________________

Skattebetalarnas Förening är en ideell, partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar. Vi verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information om Skattebetalarnas Förening hittas på www.skattebetalarna.se.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult