2008-11-18 12:17Pressmeddelande

Inbjudan till pressmöte - Sveriges landsting under lupp: Utrymme för skattesänkningar?

Det finns utrymme för besparningar och märkbara skattesänkningar i de svenska landstingen - utan att kvaliteten på vården blir lidande. Det framgår av en färsk studie där Skattebetalarnas Förening går igenom landstingens ekonomi och jämför motsvarande verksamheter i landstingens regi.

Vid pressmötet presenteras en unik rankningslista över effektiviseringspotentialerna i vart och ett av de svenska landstingen och den sammanfattande rapporten.

Tid: Torsdagen, 20 november 2008, klockan 10

Plats: Royal Vikings konferensavdelning i Södra Paviljongen, Centralplan 3, Stockholm

Ingång i samma byggnad som Centralstationen, närmast Tegelbacken

Välkomna!

För mer information kontakta Antina-Maria Hessel, presschef, 0733-144268

Skattebetalarnas Förening är en ideell, partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar. Vi verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information om Skattebetalarnas Förening hittas på www.skattebetalarna.se.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult