2005-10-25 13:16Pressmeddelande

Inbjudan till hearing: Hur sköter de statliga myndigheterna sina åtaganden?

Skattebetalarnas förening arrangerar torsdagen den 27 oktober en hearing där två statliga myndigheter frågas ut om sin verksamhet. Bakgrunden är Skattebetalarnas förenings förslag att införa en solnedgångsparagraf – ett tidsbegränsat förordnande för myndigheterna.

I början av september presenterade Skattebetalarnas förening rapporten ”Färre och effektivare myndigheter” där vi resonerade kring hur skattepengar kan sparas genom effektiviseringar, sammanslagningar och nedläggningar inom myndighetssektorn. Nu vill vi följa upp denna diskussion genom att inbjuda till en hearing om myndigheterna och kostnaderna för dessa.

I rapporten föreslår vi en solnedgångsparagraf, det vill säga ett tidsbegränsat förordnande, för myndigheterna. Detta förfarande vill vi illustrera genom att simulera den typ av "utskottsförhör" som skulle kunna tänkas föregå ställningstagandet huruvida myndigheten ska få ett nytt förordnande. Vi kommer att låta myndigheterna redogöra för sin verksamhet och därefter utfrågas dessa av en panel om myndighetens verksamhet och uppfyllelse av sina respektive uppdrag.

Datum: Torsdagen den 27 oktober

Tid: 09.15 - 12.00 (kaffe och macka serveras från 08.45)

Plats: Westmanska Palatset, Holländargatan 17

De deltagande myndigheterna är:

Ungdomsstyrelsen, representerad av generaldirektör Per Nilsson
Svenskt Biografiskt Lexikon, representerad av huvudredaktör Åsa Karlsson

Panelen består av

Agneta Dreber, vd för livsmedelsföretagen och tidigare generaldirektör för Folkhälsoinstituet
Thomas Gür, skriftställare och debattör
Robert Gidehag, vd för skattebetalarnas förening

Hearingen är öppen för media. För mer information kontakta Torsten Svenonius, informationschef, 070-292 82 04 eller torsten.svenonius@skattebetalarna.se.

Rapporten ”Färre och effektivare myndigheter” finns att ladda hem på: http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=9987


Skattebetalarnas förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult