2008-02-01 11:21Pressmeddelande

Hundra miljarder i överskott är inte expansiv finanspolitik

I en debattartikel i Dagens Nyheter anklagar Mona Sahlin och Thomas Östros regeringen för att föra en expansiv finanspolitik med ofinansierade skattesänkningar. Samtidigt visar prognoserna att statens intäkter kommer att överstiga utgifterna med flera hundra miljarder under mandatperioden. Detta får Skattebetalarnas Förening att reagera.De överskott staten uppvisar är en effekt av att svenskarna kliver upp ur sjuksängen och jobbar som aldrig förr. Samtidigt tar staten, genom överskotten, hand om en stor del av de resurser som dessa insatser frigör. Det är orimligt att som Östros och Sahlin framställa en överbeskattning på hundratals miljarder som att staten skulle föra en expansiv politik. Ekonomins flaskhalsar klarar inte av det resurstillskott medborgarna och företagen jobbar ihop. Därför håller staten inne med medborgarnas pengar.I debattartikeln är Sahlin och Östros inne på flaskhalsproblemen genom att hänvisa till utbildningsinsatser och arbetskraftsbrist. Samtidigt glömmer de valda delar av den konjunkturrådsrapport av SNS de hänvisar till. Den breda svenska medelklassen skulle kunna bidra med ett ordentligt arbetskraftstillskott om den progressiva statsskatten sattes ned ordentligt eller avskaffades helt. Här, Sahlin och Östros, har ni ett viktigt tillskott till arbetslinjen!– Som svensk skattebetalare är det lätt att känna sig lite som Emil i Lönneberga, konstaterar Robert Gidehag, vd i Skattebetalarnas Förening. I lågkonjunkturer ger skattesänkningar budgetunderskott. Nu när staten går med rekordöverskott påstås alla skattesänkningar leda till räntehöjningar. När i hundan kan vi då få skattesänkningar?Sverige har fortfarande världens högsta skattetryck på 47,8 procent av BNP. Mindre känt men särskilt viktigt för arbetslinjen är att en normalinkomsttagare betalar 60 procent i skatt. När mindre synliga skatter på arbete som arbetsgivaravgifterna och momsen räknas in framgår problemet med skattetrycket även på individnivå.– Sveriges problem är inte för låga skatter, säger Robert Gidehag. Idag går tre av fem kronor av en arbetsinsats i skatt. Det gör Sverige till ett av de länder där det lönar sig allra minst att utbilda sig, ta risker och anstränga sig på jobbet. Regering och opposition borde tävla om att presentera förslag på prioriteringar, effektiviseringar och systemförändringar. På så sätt skapas utrymme för ett minskat skatteuttag och samtidigt slår vi vakt om en gemensamt finansierad välfärd och trygghet av hög kvalitet.Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/robertgidehagFör mer information kontakta:

Antina-Maria Hessel, presschef, 0733-144 268Skattebetalarnas Förening är en ideell organisation, med hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna, sänkt skattetryck och ökad rättssäkerhet på skatteområdet. Mer information om Skattebetalarnas Förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se.Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult