2016-11-02 12:26Pressmeddelande

​Höjd skatt i var tionde kommun

35 kommuner, eller drygt var tionde kommun, höjer skatten 2017 enligt Skattebetalarnas kartläggning av beslutade och väntade förändringar av kommunalskatten 2017. Sex kommuner sänker skatten. Totalt handlar det om höjd skatt för 720 000 invånare nästa år.

Skattebetalarna har genom en enkät till landets kommuner och landsting kartlagt var skatten kommer att höjas och sänkas under 2017. Mest höjs skatten i Lekeberg med en hel krona per hundralapp och i Ängelholm med 95 öre. I Västerbotten höjer landstinget skatten med femtio öre per hundralapp, vilket påverkar länets 15 kommuner.

249 kommuner får oförändrat skattesats nästa år, trots Sveriges Kommuner och Landstings uppgifter om att kommunsektorn skulle behöva ökade inkomster motsvarande en skattehöjning på 2,10 kronor år 2020 för att finansiera stigande kostnader.

– Den befarade skattesmällen i kommunsektorn uteblir nästa år på grund av regeringens ökade statsbidrag, de så kallade välfärdsmiljarderna. Men de är ingen lösning på kommunernas utmaningar. De riktar in sig på symptomen snarare än grundproblemet, säger Skattebetalarnas chefekonom Sofia Linder.

Värmdö och Österåker sänker skatten mest för sina invånare, med 70 öre per hundralapp respektive 42 öre.

– Kommunerna behöver arbeta målinriktat med prioriteringar och effektiviseringar. Både Skattebetalarna och Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi har identifierat mycket stor besparingspotential i kommunsektorn, säger Sofia Linder.

Att det går att sänka skatten visar till exempel Österåker som nästa år sänker skatten för nionde gången sedan 2003.

För mer information Sofia Linder, chefekonom, 0704-25 37 41.

I bilagorna redovisas bland annat uppgifter för alla kommuner uppdelat på länsnivå.

Resultatet baseras på en omfattande kartläggning. Dels en enkätstudie som besvarats av 193 kommuner och 13 landsting, som sedan kompletterats med protokolluppgifter från kommun- och landstingsfullmäktige avseende beslut eller förslag om skattesats 2017. Kartläggningen omfattar samtliga kommuner och landsting.

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult